Trafikkinfo

Stornes-Bjørnerå

Forsinkelse

Det blir noe forsinkelse/ endring av rute grunnet abmbulanse. Normal rute fra kl. 22:00

Skjersholmane-Ranavik

Redusert kapasitet

Det blir redusert kapasitet ( maks 12 passasjerer) på avgang Skjersholmane kl. 08:45 i morgen 23.05

Skånevik-Matre-Utåker

Reserveferje

Det blir satt inn reserveferje fra kl. 14:30 som har telefon 91681127.

Stavanger-Tau

Redusert kapasitet

I forbindelse med verkstedsopphold og fartøybytte blir det litt redusert kapasitet i rute 3 fra i morgen og ut neste uke.

Se alle varsler

Nyheter

Eierskifte i Norled

Publisert: 20.05.2019

Det familieeide selskapet Det Stavangerske Dampskibsselskab (DSD), har inngått avtale om salg av sine aksjer i Norled til et 50/50 eid selskap bestående av det nordiske infrastrukturfondet CapMan Infra og det canadiske selskapet CBRE Caledon Capital Management.


Norled deltar i konsortiet FLAGSHIPS som mottar EU-støtte til hydrogenprosjekt

Publisert: 13.05.2019

Norleds grønne satsning innenfor ferjer har resultert i vår deltakelse i et spennende EU-prosjekt som kan gi oss flere hydrogendrevne ferjer. Norled vant anbudet for Finnøysambandet og vil bruke støtten fra Flagships til å jobbe frem en teknisk og kommersielt moden løsning for å erstatte biodiesel med hydrogen som drivstoff. Ved siden av tekniske løsninger arbeider Norled mye med hvordan hydrogen kan forsynes til Finnøy. Norled ser fremtil å jobbe med en hydrogen-løsning på Finnøy-ruten ved siden av det allerede påbegynte prosjektet hvor vi er i gang med å bygge en hydrogen ferje til Hjelmeland-sambandet.Les omtaler av Norled, eller skriv din egen på Tripadvisor.

Gå til Tripadvisor