Trafikkinfo

Røvær og Feøy

Forsinkelse

Avg. Feøy 1630 og avg. Kveitevik 1645 20 min. forsinket grunnet fartøysbytte.

Ryfylkerutene

Forsand kai

Anløp av Forsand kai er usatt inntil videre. All trafikk vil gå fra Oanes ferjekai.

Røvær og Feøy

Bestilling av anløp

Inntil videre må avgang Feøy kl 17:30 bestilles senest 40 minutter før avgang.

Tromsø-Skjervøy-Vikran-Tennskjer-Lysnes

Linje 4. Det blir ikke anløp av Vikran på grunn av skade på kai. Dette gjelder inntil videre.

Linje 4. Det blir ikke anløp av Vikran på grunn av skade på kai. Dette gjelder inntil videre.

Mannheller-Fodnes

redusert kapasitet

Avg. Fodnes 1600 maks. 12 pass. grunnet transport farlig last.

Ryfylkeferjen

Endret bestillingsfrist

Bestillingsfrist endres fra 1 til 2 timer fra 1.12

Svensby – Breivikeidet

Fartøybytte

MF Lauvstad settes inn for MF Folkestad fra avg. Svensby 1945 inntil videre. Redusert kapasitet.

Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya

Fartøy bytte grunnet verksted

Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya: Ruteinfo: Reservefartøy Kvam inn i sambandet grunnet verksted opphold for hovedfartøy, For bestilling av nattturer ring 916 81 119. Gjeldene fra og med i dag og inntil videre.

Se alle varsler

Nyheter

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at dette er en teknologi og et drivstoff som kan sørge for at nærskipsfarten i Norge kan gå utslippsfritt der batteri ikke er et alternativ. Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle i den grønne maritime omstillingen. Pilotprosjektet på Hjelmeland er derfor svært viktige for den globale skipsfarten.


Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger og ankomster. På kaiområdene er det også ofte begrensninger på hva en kan sette opp av utstyr. Rederiet Norled og teknologiselskapet Counting Hero har derfor jobbet tett med et pilotprosjekt for automatisk passasjertelling om bord på ferjen MF «Nesvik».Les omtaler av Norled, eller skriv din egen på Tripadvisor.

Gå til Tripadvisor