Trafikkinfo

LB11 Nesoddtangen-Lysaker

Normal drift

Det blir normal drift fra kl. 1600 fra Nesodden

Tromsø-Skjervøy-Vikran-Tennskjer-Lysnes

Linje 4. Det blir ikke anløp av Vikran på grunn av skade på kai. Dette gjelder inntil videre.

Linje 4. Det blir ikke anløp av Vikran på grunn av skade på kai. Dette gjelder inntil videre.

Byøyene

Forsinkelse

Det må påregnes noe forsinkelse på grunn av ombygging av Lindøy kai. Avgang og ankomst fra Stavanger og Vassøy blir berørt.

Byøyene

Lindøy kai

Fra 30. mai stenges Lindøy kai, og resten av året vil Sørvika benyttes som anløpssted.

Solavågen-Festøya

Redusert kapasitet

Det blir redusert kapasitet (maks 12 passasjerer ) på avgang Solavågen kl. 0530 i morgen 28.09

Vangsnes-Hella-Dragsvik

Sommer rute i sambandet starter 1 mai til og med september, og vil gi økt kapasitet i sambandet

Sommer rute i sambandet starter 1 mai til og med september, og vil gi økt kapasitet i sambandet.

Se alle varsler

Nyheter

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at dette er en teknologi og et drivstoff som kan sørge for at nærskipsfarten i Norge kan gå utslippsfritt der batteri ikke er et alternativ. Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle i den grønne maritime omstillingen. Pilotprosjektet på Hjelmeland er derfor svært viktige for den globale skipsfarten.


Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger og ankomster. På kaiområdene er det også ofte begrensninger på hva en kan sette opp av utstyr. Rederiet Norled og teknologiselskapet Counting Hero har derfor jobbet tett med et pilotprosjekt for automatisk passasjertelling om bord på ferjen MF «Nesvik».Les omtaler av Norled, eller skriv din egen på Tripadvisor.

Gå til Tripadvisor