Trafikkinfo

Kvanndal-Utne

Ekstra ferge

Det blir ikke satt inn ekstra ferge i sambandet fra tirsdag morgen som tidligere annonsert. Norled beklager dette. Ny informasjon kommer straks det er klart når ekstra ferge kan settes inn.

Kinsarvik-Utne

Ekstra ruteproduksjon fra mandag 17. Oktober

Fra og med mandag 17. 0ktober og ca 3 uker fremover vil det bli utført ekstra ruteproduksjon i sambandet, for mer info se rutetabellen Kinsarvik - Utne "midlertidig rute" på Norled sin hjemmeside. www.norled.no.

Se alle varsler

#norled instagram