M

Lukk

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Periodekort

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Periodekort

Navn Etternavn

Periodekort er kort hvor man kjøper en gyldighetsperiode for en gitt strekning eller et område.

  • Innenfor gyldighetsperioden som vanligvis er 30 dager, kan man reise et ubegrenset antall reiser.
  • Et periodekort har gyldighetsperiode fra en gitt dato og klokkeslett, til en gitt dato og klokkeslett.

Norled offers the following products

FJORDcard (Hurtigbåt)

Med FJORDcard kan du reise ubegrenset i 5 dager på hurtigbåter i Sogn og Fjordane. Kortet koster 999,- Du finner mer informasjon her.

Ungdomskort

Ungdomskort er et kort for ungdom, og det er den enkelte fylkeskommune som fatter vedtak om regler for kortet. Kortet gjelder reise med busser (gjelder ikke alle ruter), ferjer, hurtigbåt ruter, bybane og lokaltog innenfor hvert enkelt fylke.

Anskaffelse og bruk
Kortet må bestilles hos de enkelte fylkeskommunale transport selskap.

  • Det fylles på hos utvalgte salgssteder, ikke på ferjer.
  • Gyldig kvittering må fremvises ved bruk av Ungdomskortet ombord.

Følgende regler gjelder for det enkelte fylkeskommunale transport selskap:

FRAM (frammr.no) i Møre og Romsdal Fylke
Ungdomskort for ungdom under 20 år.

Kringom i Sogn og Fjordane
Ungdomskort gjeld for ungdom fra 16 til og med 19 år og for 15 åringer som er i videregående opplæring.

Skyss i Hordaland
UngdomSkyss gjelder fra 16 år til og med 19 år. Kortet er gyldig i 30 dager.

Kolumbus i Rogaland
Ungdomspass gjelder for ungdom mellom 15 og 21 år og er gyldig i 30 dager.
Ellers så vises det til mer informasjon på internett siden til de enkelte selskap. Når en reiser på ungdomskort må kort og gyldig kvittering vises frem til billettøren på ferjen.


Andre lokale produkter

I tillegg til produktene nevnt ovenfor eksisterer det en del lokale produkter som fungerer som reisebevis på ruter i hver enkelt fylkeskommune. Dette er ikke produkter utstedt av Norled. For mer informasjon om disse vennligst søk i de fylkeskommunale kollektivtransportselskapene.