M

Lukk

U

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Barn som reiser alene

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Barn som reiser alene

Barn er velkomne til å reise alene på våre hurtigbåtruter. Enkelte fylker har egne regler, vennligst gjør deg kjent med gjeldende vilkår før barnet sendes ut på reise.

Definisjon av «barn som reiser alene»

  • Barn mellom 6-12 år som reiser alene uten følge av personer over 16 år.
  • Barn under 6 år må ha reisefølge av personer som er over 16 år.


NB: Vær oppmerksom på at aldersgrense for barn som reiser alene på strekninger over én time er 12 år.

Regler for «barn som reiser alene»:

  • Barn som reiser alene betaler ordinær barnebillett. Max. antall barn mellom 6-12 år som kan reise alene pr. avgang er satt til 8, gjelder ikke elevgrupper på reise til/fra skole. Barn blir i denne sammenheng kategorisert fra skolepliktig alder til 12 år.
  • Barnet må kunne ta ansvar for seg selv, men mannskapet skal være behjelpelig underveis og se til at barnet kommer av på rett bestemmelsessted.
  • Barnet skal plasseres i hoved salong, hvor besetningen har mulighet til å observere enten med kamera eller visuelt. Norled har ikke ansvar for barns videre reise med korresponderende transportmiddel.
  • Norled sitt ansvar er begrenset til den avtalte hurtigbåtreisen.
  • Informasjonsskriv med barnets navn, alder og bestemmelsessted, navn på foresatte og kontaktinformasjon leveres til besetningen ved om bordstigning, dette dokumentet skal alltid være ferdig utfylt i 3 eksemplarer (1 eksemplar skal følge barnet, 1eksemplar til skipet, og 1 eksemplar til den som sender barnet.
  • Barnets foresatte er til enhver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt. De må også vurdere barnets modenhet, samtidig som de må forberede barnet på den forestående reisen.
  • I spesielle tilfeller, som f.eks fraviker fra Norled`s sitt regelverk for barn som reiser alene, kan det gjøres en skriftlig avtale for barn som reiser alene. Avtalen må gjøres med administrasjon for hurtigbåt og bringes med for hver reise barnet utfører.
  • Skipets kaptein har til enhver anledning rett til å avvise forespørsler om barn som skal reise alene dersom hun/ han ikke finner dette forsvarlig. (Eksempelvis ved dårlig værforhold og store utfartshelger).