M

Lukk

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Når på reisen betaler man

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Når på reisen betaler man

Ferje

På ferje betaler man ombord på ferjen. Med rabattkort betaler man ved å henvende seg til billettøren, som trekker betalingen fra verdikortet. Man kjøper verdikortet ombord, og etterfylling av verdikortet gjør man også ombord hos billettøren.

Periodekort, Ungdomskort, og Storbrukerkort valideres ved å henvende seg til billettør. Man kan også betale ombord med kontanter og bankkort.

Aktivering av kort

Første gang man bruker et nytt Norled kort må man aktivere det på en Norled ferje før man kan bruke det hos andre ferjeselskap. Det er ikke mulig å aktivere et Norled kort hos et annet ferjeselskap. Husk å notere ned kortnummeret for fremtidige henvendelser til Norled.

Hurtigbåt

På hurtigbåt betaler man også ombord med rabattkort og kontanter. I tillegg kan man kjøpe billetter for hurtigbåt på land hos våre utsalgssteder der det finnes.