M

Lukk

U

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Sponsorvirksomhet

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Sponsorvirksomhet

Norled er et rederi som driver rutetransport over hele Norge. Vi er opptatt av et nært og godt forhold til samfunnet vi leverer tjenester til. Vi ønsker å samarbeide med aktører innen idrett, kultur og ideell organisasjoner.

Som tjenesteleverandør ser vi det som viktig å ha et nært og godt forhold til det samfunnet vi betjener. Med sponsormidlene ønsker Norled å fremme våre verdier og visjoner:

Selskapets verdier er: Stolt, dynamisk og solid

– Stolt: Jeg er stolt over jobben jeg og selskapet gjør for enkeltmennesker og samfunn.

– Dynamisk: Jeg finner banebrytende og miljøvennlige løsninger. Jeg er fremsynt og endringsdyktig.

– Solid: Jeg er kompetent og pålitelig. Jeg skaper resultater med høy fokus på kvalitet og effektivitet. 

Gjennom sponsoravtalene ønsker Norled å bygge relasjoner til kunder, medarbeidere og våre samarbeidspartnere innenfor idrett, kultur og organisasjonsliv. 

Søknader om sponsormidler vil i alle tilfeller bli vurdert av Norleds sponsorkomite. Søkere som tildeles sponsormidler vil bli underrettet så snart det er tatt en beslutning.

Når du fyller ut søknad må du vite følgende:

  • Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. 
  • Vi støtter med pengebeløp, ikke støtteannonser. Pr dags dato deler vi ut 5000 kr til 3 søkere 2 ganger i året.
  • Forklar formålet med sponsormidler.
  • Hva kan et sponsorengesjemement tilføre Norled? F.eks profilering av Norled gjennom logo på bekledning, hjemmeside, annonser etc.

Søknad sendes til post@norled.no