Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at dette er en teknologi og et drivstoff som kan sørge for at nærskipsfarten i Norge kan gå utslippsfritt der batteri ikke er et alternativ. Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle i den grønne maritime omstillingen. Pilotprosjektet på Hjelmeland er derfor svært viktige for den globale skipsfarten.


Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger og ankomster. På kaiområdene er det også ofte begrensninger på hva en kan sette opp av utstyr. Rederiet Norled og teknologiselskapet Counting Hero har derfor jobbet tett med et pilotprosjekt for automatisk passasjertelling om bord på ferjen MF «Nesvik».


Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota AS og Seam AS har i dag signert en intensjonsavtale (LOI) om å samarbeide om videreutvikling og drift av et kontrollsenter for marine operasjoner og autonome operasjoner av skip.


Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1. mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer med økt kapasitet og passasjerkomfort. Med overgangen fra diesel- til fullelektrisk drift, vil CO2-utslippene bli betydelig redusert. Det forventes at hver av de tre ferjene vil redusere CO2-utslippene med omtrent 2.000 tonn per år.


MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I tillegg til den store teknologiutviklingen, er det også gjort et stort arbeid med å utvikle regelverk for å muliggjøre hydrogen som drivstoff på norske passasjerskip.


Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode med testing av ladning var det klart for å seile elektrisk 20.mars.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17