M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at dette er en teknologi og et drivstoff som kan sørge for at nærskipsfarten i Norge kan gå utslippsfritt der batteri ikke er et alternativ. Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle i den grønne maritime omstillingen. Pilotprosjektet på Hjelmeland er derfor svært viktige for den globale skipsfarten.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at dette er en teknologi og et drivstoff som kan sørge for at nærskipsfarten i Norge kan gå utslippsfritt der batteri ikke er et alternativ. Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle i den grønne maritime omstillingen. Pilotprosjektet på Hjelmeland er derfor svært viktige for den globale skipsfarten.

– Oppstarten av hydrogendrift på MF «Hydra» er vært svært vellykket. Det fungerer utrolig bra, og vi er overbevist om at flytende hydrogen på skip er en løsning som kan tas i bruk i Norge og resten av verden, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.

MF «Hydra» er starten på en ny epoke i norsk skipsfart. Verdensledende grønn omstilling er innført samtidig som rutetilbudet til de reisende har blitt ivaretatt levert som planlagt.

– Statens vegvesen er utrolig stolt over å bidra til at offentlige anskaffelser er blitt et viktig virkemiddel for å utvikle og implementere ny teknologi. Det er viktig for oss å bruke innkjøpsmakt til grønn omstilling. Erfaringene med verdens første hydrogenferje, MF Hydra viser at dette er mulig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Samferdselsministeren deltok på dåp 
Torsdag 29.juni ble MF «Hydra» døpt Hjelmeland ferjekai med samferdselsminister, sjøfartsdirektør, vegdirektør og flere samarbeidspartnere til stede.

– Regjeringen har ambisiøse klimaforpliktelser. Da er det en stor glede å få satt i drift verdens første hydrogenferje. Denne ferjen vil bidra til å oppfylle regjeringen sitt løfte i Hurdalsplattforma om å sikre utbygging av infrastruktur for klimavennlige skip, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Over 20 år med grønn ferjeinnovasjon 
Norge ligger helt i front når det gjelder det grønne skiftet innen maritim transport, og Statens vegvesen viser nok en gang sjøvegen for kombinasjonen mellom ny teknologi og det grønne skiftet.

Statens Vegvesen har jobbet med omstilling av ferjedriften i over 20 år. I 2000 var MF Glutra første bilferje i verden som ble drevet med flytende naturgass (LNG). Dette har lavere utslipp enn den tradisjonelle dieseldriften. For 11 år siden lyste vi ut anbudet som resulterte i MF Ampere, verdens første elektriske ferje med propelldrift.

MF «Hydra» markerer et stort skritt i retning av nullutslipp, både for ferje og annen industri, i Norge og resten av verden.

Å kunne sette verdens første hydrogenferje i drift er et godt eksempel på kombinasjonen offentlig tilrettelegging og innovasjon i bransjen.

– Det grønne skiftet i ferjedriften er et resultat av at Statens vegvesen bruker sin innkjøpsmakt, samtidig som rederiene tar utfordringene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Norled satser på innovasjon og bærekraftige løsninger.
I 2015 sjøsatte rederiet verdens første batteriferje med propelldrift, MF Ampere. Det førte til en elektrisk ferjerevolusjon i Norge. I dag er det nemlig rundt 70 elektriske ferjer i drift i landet.

– Det er viktig for oss å være helt i front når det kommer til teknologiutvikling. Å satse på innovasjon, bærekraft og samarbeid for å utvikle nye løsninger er vår måte å ta samfunnsansvar på, sier Heidi Wolden.

Da arbeidet med MF Hydra startet manglet teknologi og regelverk fra klasseselskap og Sjøfartsdirektoratet. Nå er dette på plass, slik at andre aktører i Norge kan benytte regelverket.

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...
Norled og Brim Explorer samarbeider om nytt hybridfartøy til Bodø

Norled og Brim Explorer samarbeider om nytt hybridfartøy til Bodø

Norled har tildelt Brødrene Aa kontrakt for bygging av et nytt hybridelektrisk fartøy som vil få navnet MS «Bre». Hurtigbåten skal...