M

Lukk

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Honnørbillett

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Honnørbillett

Kravene og størrelsen på honnør rabatten er bestemt av myndighetene.

Ferje

Rabatt
  • Honnørreisende betaler barnetakst. Dvs. 50 % av ordinær pris for voksenbillett, avrundet oppad til nærmeste hele krone.
  • Det gis ikke honnørrabatt på sonekort, månedskort eller storbrukerkort.
Hvem kan få honnørbillett

a) personer over 67 år
b) uføre som har uførepensjon etter lov om folketrygd
c) blinde
d) døvblinde
e) ektefelle som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter punktene over. Registrerte partnere i samsvar med partnerskapsloven gis honnørrabatt på samme vilkår som ektefeller. f) Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort, der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for en eller flere ledsagere, reiser gratis. Dette gjelder både ved reiser uten bil og som passasjerer i ordinær bil.

Dersom ledsager er fører av kjøretøyet, inngår ledsager i prisen for kjøretøyet som det skal beregnes ordinær takst for.

Legitimasjon

Den som krever honnørbillett skal legitimere seg med gyldig identitetskort. Som gyldig identitetskort for personer over 67 år regnes pass, førerkort, bankkort og Postens identitetskort.

Retten til honnørrabatt for uførepensjonister er knyttet til deres posisjon etter folketrygdloven, og legitimasjonskort fra NAV-kontoret må fremvises.

Ledsager til døvblinde personer som har rett til honnørbillett, reiser gratis ved framlegging av legitimasjon utstedt av Statens sentralteam for Døvblinde.

Bosted og nasjonalitet

Det er ikke krav til bosted eller nasjonalitet.

Hurtigbåt

Bestemmelser for hurtigbåt finner man hos den enkelte transportør for fylket man skal reise i. For Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, og Hardanger, Turistrute gjelder Norled sine bestemmelser beskrevet for ferje ovenfor.

Andre transportører

For honnør rabatt hos andre transportører, se deres hjemmesider: