M

Lukk

U

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Ferjetakster

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Ferjetakster

Takstbestemmelsene omfatter all person- og godstransport, herunder også passasjerer, gods, samt egne kjøretøy, befraktet i riksvegferjesamband.

Autopass-regulativ for ferjetakster fra 16. august 2023:

Autopass-regulativ for ferjetakster til og med 15.08.2023:

Autopassregulativ for ferjetakster gyldig  fra 01.01.2023

Ferjetakster autopass regulativ gyldig fra 01.01.2023

Ferjetakster nullutslippskjøretøy autopass regulativ fra 01.01.2023

Riksregulativ for ferjetakster 2023:

Riksregulativ for ferjetakster gyldig fra 01.01.2023

Ferjetakster riksregulativ gyldig fra 01.01.2023

Ferjetakster nullutslippskjøretøy riksregulativ fra 01.01.2023

Autopassregulativ for ferjer 2022

Takster og soner Vestland 2022:

Fjellbergruten

Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad

Hella-Vangsnes-Dragsvik

Mannheller-Fodnes

Lavik-Oppedal

Takster og soner Rogaland: 

Hjelmelandsambandet

Takster og soner for Finnøysambandet og Ryfylkeferja

Takster og soner Møre og Romsdal:

Pristabell for samband med AutoPASS Brikke og ferjekort

Takster og soner Troms:

Priser ferjeruter Troms

Riksregulativ : ferjetakster og regulativ 2021:

Riksregulativ for ferjer 2021

Pris riksregulativ for ferjetakster inkl 6% mva, 01.07.21

Pris riksregulativ for ferjetakster eks mva, 01.01.21

Pris riksregulativ for ferjetakster, NULLUTSLIPPSKJØRETØY, 01.07.21

Autopass: ferjetakster og regulativ 2021:

Autopass regulativ for ferjetakster 2021, 01.07.21

Pris Autopass regulativ for ferjetakster inkl 6% mva, 01.07.21

Pris Autopass regulativ for ferjetakster eks mva, 01.01.21

Pris Autopass regulativ for ferjetakster, NULLUTSLIPPSKJØRETØY, 01.07.21