M

Lukk

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Gi tilbakemelding om hendelse

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Gi tilbakemelding om hendelse

Hvis du ønsker å gi tilbakemelding om en bestemt hendelse hvor du kan oppgi nok opplysninger til at vi kan undersøke hva som har skjedd, har vi mulighet til å gi deg et svar. Bruk dette skjemaet.

  • Rute/strekning og Tidspunkt/avgangstid er obligatorisk
  • Det kan gå flere fartøy på samme strekning, derfor trenger vi helst også fartøynavnet det gjelder.
  • Ditt navn, epost-adresse, og telefonnummer er obligatorisk
Heisann, dette feltet må du fylle ut
Heisann, dette feltet må du fylle ut
Heisann, dette feltet må du fylle ut
Heisann, dette feltet må du fylle ut
Heisann, dette feltet må du fylle ut
Ugyldig epostadresse
Heisann, dette feltet må du fylle ut
Angi gyldig nummer