M

Lukk

U

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Forskrift ferjetransport

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Forskrift ferjetransport

Myndighetene innfører betaling via bilens kjennemerke

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. mars 2003 med hjemmel i forskrift av 26. mars nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn eller fartøy § 32, jf. Lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) §3, § 33 og § 35.

Sist revidert 01.01.2020