Norled, Aarbakke og SEAM er klar for å produsere batteribytterobot for elektriske hurtigbåter

Norled har sammen med SEAM utviklet et konsept for batteribytte for elektriske hurtigbåter som kan akselerere utslippskutt for hurtigbåtbransjen. Norled har nå tildelt Aarbakke en kontrakt for å produsere prototypen for den autonome batteribytteløsningen. SEAM er tildelt kontrakten for levering av automasjon- og kontrollsystem samt prosjektoppfølging av det videre design og utviklingsarbeidet relatert til prototypen.


Som lærling har du verden for dine føtter

Overstyrmann Reidar Fredrik Frydenlund startet sin maritime karriere som matroslærling hos Norled. Nå er han styrmann og stortrives på jobb.


MF "Hidle" tar over på Finnøysambandet

Norleds nye ferje er bygget hos Ada Shipyard i Tyrkia og utstyrt hos Westcon i Ølen. Etter den lange ferden hjem fra Tyrkia og tre måneder hos Westcon er MF «Hidle» gikk den i rute lørdag 11. desember.


Ny batteribytteløsning kan revolusjonere elektriske hurtigbåter

Norled lanserer «Autonomous Battery Swap» - en batteribytteløsning for hurtigbåter som vil sørge for at fartøyene kan opprettholde hastighet og regularitet i tillegg til å være utslippsfrie.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16