Hurtigbåtene i Oslofjorden blir utslippsfrie sommeren 2024

Norled har inngått en avtale med Ruter om elektrifisering av hurtigbåtene i Oslofjorden. Hurtigbåtene vil ta i bruk en helt ny batteribytterobot som sørger for at dagens rutefart opprettholdes. Elektrifiseringen vil kutte CO2-utslipp med 2600 tonn per år.


Hils på SHIFTR – vår autonome batteribytterobot på ONS

Norled, Aarbakke og Seam er i gang med å produsere en batteribytterobot for hurtigbåter. Roboten og teknologien vil gjøre det mulig å elektrifisere hurtigbåter samtidig som dagens rutetabell og fart opprettholdes. Første robot settes i operasjon i Oslofjorden i 2024.   Kom å se en modell av roboten og hør mer om teknologien på ONS. Vi står sammen med Aarbakke i hall 4, standplass 4550.


CBRE Investment Management blir eneaksjonær av Norled AS

CBRE Investment Management har avtalt å kjøpe alle aksjene i Norled AS som i dag forvaltes av CapMan Infra. I 2019 kjøpte CBRE Investment Management og CapMan Infra en 50 prosent eierandel hver i Norled. Avtalen med CapMan sikrer CBRE IM fullt eierskap av Norled.


Norled overtar ferjedriften i Sandnessjøen

Fra 1. januar 2023 skal Norled drifte fergesambandene i Sandnessjøen.


Norled skal drifte Hvalerferjen

Østfold kollektivtrafikk har tildelt Norled driftsavtalen for Hvalersambandet fra 1. januar 2024.


Nå blir enkelte ferjestrekninger gratis

Fra 1. juli ble det gratis å reise med kjøretøy på enkelte av Norled sine ferjesamband. Dette er et resultat av Stortingets reviderte nasjonalbudsjett.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17