Shippax pris til MF "Hydra"

Norleds ferje, MF "Hydra" vant Shippax sin teknologi og miljøpris.

Norled, Aarbakke og SEAM er klar for å produsere batteribytterobot for elektriske hurtigbåter

Norled har sammen med SEAM utviklet et konsept for batteribytte for elektriske hurtigbåter som kan akselerere utslippskutt for hurtigbåtbransjen. Norled har nå tildelt Aarbakke en kontrakt for å produsere prototypen for den autonome batteribytteløsningen. SEAM er tildelt kontrakten for levering av automasjon- og kontrollsystem samt prosjektoppfølging av det videre design og utviklingsarbeidet relatert til prototypen.


Som lærling har du verden for dine føtter

Overstyrmann Reidar Fredrik Frydenlund startet sin maritime karriere som matroslærling hos Norled. Nå er han styrmann og stortrives på jobb.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16