CBRE Investment Management blir eneaksjonær av Norled AS

CBRE Investment Management har avtalt å kjøpe alle aksjene i Norled AS som i dag forvaltes av CapMan Infra. I 2019 kjøpte CBRE Investment Management og CapMan Infra en 50 prosent eierandel hver i Norled. Avtalen med CapMan sikrer CBRE IM fullt eierskap av Norled.


Norled overtar ferjedriften i Sandnessjøen

Fra 1. januar 2023 skal Norled drifte fergesambandene i Sandnessjøen.


Norled skal drifte Hvalerferjen

Østfold kollektivtrafikk har tildelt Norled driftsavtalen for Hvalersambandet fra 1. januar 2024.


Nå blir enkelte ferjestrekninger gratis

Fra 1. juli ble det gratis å reise med kjøretøy på enkelte av Norled sine ferjesamband. Dette er et resultat av Stortingets reviderte nasjonalbudsjett.


Utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden fra 2024 med Norleds batteribytterobot

Utslippsfrie hurtigbåter i Oslofjorden fra 2024 med Norleds batteribytterobot Fylkestinget i Viken har vedtatt at hurtigbåtene i Oslofjorden skal bli utslippsfrie fra 2024. Miljøprosjektet vil bli realisert ved å benytte Norled sin nye batteribytterobot. Enova støtter prosjektet med hele 100, 7 millioner kroner.


Vi skal gjøre ferje- og hurtigbåtbransjen enda mer bærekraftig

Norled er i havn med vårt første bærekraftsprogram og bærekraftrapport for 2021.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16