M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Industriaktører får PILOT-E midler for å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen til skip i Norge

BKK, Equinor og Air Liquide står i front for et nytt initiativ som ønsker å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Industriaktører får PILOT-E midler for å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen til skip i Norge

Industriaktører får PILOT-E midler for å utvikle en forsyningskjede for flytende hydrogen til skip i Norge
BKK, Equinor og Air Liquide står i front for et nytt initiativ som ønsker å bygge opp en komplett forsyningskjede for flytende hydrogen til den maritime industrien.

Prosjektet er nå tildelt 33,5 millioner fra støtteordningen PILOT-E, som skal bidra til at nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi blir raskere utviklet og tatt i bruk.

Industriaktørene har som mål å gjøre flytende hydrogen tilgjengelig for kommersiell skipsfart innen første kvartal 2024. Prosjektet omfatter hele verdikjeden fra produksjon, lagring og transport til bruk ombord i konkrete fartøy. De andre prosjektdeltakerne er NCE Maritime CleanTech, NORCE, Norled, NorSea Group, Viking Cruises og Wilhelmsen.

Grønn og bærekraftig skipsfart er en forutsetning for å oppnå nasjonale og internasjonale utslippsmål. Internasjonal skipsfart peker i dag på flytende hydrogen som et av de optimale nullutslipps-drivstoffene for skip med stort energibehov. Flytende hydrogen er blant annet valgt til Norges første hydrogenferje, som skal i drift for Norled på Hjelmeland-sambandet fra 2021. Konsortiets mål er å bidra til vekst i markedet ved å tilby flytende hydrogen produsert fra elektrolyse.

Videre skal Willhelmsen sammen med NorSea Group utvikle et nytt og fleksibelt distribusjons-konsept for flytende hydrogen, som også omfatter nullutslippsskip og terminaler, på NorSea sine baser for lagring og bunkring. Norled, Wilhelmsen og Viking Ocean Cruises deltar i prosjektet som brukere av hydrogenet i sine fartøy. Hydrogenterminalene vil også muliggjøre forsyning til andre typer sluttbrukere, som busser og tungtransport.

«Dette er en viktig dag for industrien og for maritim sektor. I Norge pågår det for tiden hydrogenprosjekter innenfor cruiseskip, offshorefartøy, ferje og hurtigbåt, men for å få fart på skipsfartens overgang til nullutslippsløsninger trenger vi å få opp en forsyningskjede for grønt hydrogen. Dette prosjektet gir dermed stort potensiale for både industribygging og betydelige utslippsreduksjoner», sier konsernsjef i BKK, Jannicke Hilland.

«Air Liquide vil bidra inn i prosjektet med mer enn 40 års erfaring innen sikker og pålitelig produksjon og distribusjon av flytende hydrogen. Flytende hydrogen produsert fra fornybar energi vil bli et konkurransedyktig nullutslippsalternativ for skipsfarten når det produseres på strategiske lokasjoner i store volum, og når det tilbys gjennom en effektiv og sikker forsyningskjede. Vårt mål er å legge til rette for en effektiv forsyningskjede som setter fart på denne overgangen, sier Lars Strandberg, VP Hydrogen Energy Europe Industries i Air Liquide.  

“Denne verdikjeden vil bli den første av sitt slag i verden, og den blir et viktig steg i utviklingen av renere drivstoff for skipsfarten. Equinor er glade for å være del av et sterkt konsortium, og for å samarbeide med offentlige og private aktører i det svært innovative og framtidsrettede norske maritime økosystemet, sier Vice President for Low carbon solutions i Equinor, Steinar Eikaas.

«Vi er glade for å kunne støtte et ambisiøst og innovativt prosjekt som kan få stor betydning for utviklingen mot en utslippsfri skipsfart, både i Norge og internasjonalt.  Hydrogen er en av løsningene vi har store forventninger til, og dette prosjektet vil bidra til å fremme Norges ledende posisjon innen utviklingen av grønne maritime løsninger», sier leder for PILOT-E, Trond Moengen.

Om PILOT-E

Pilot-E-ordningen er et finansieringstilbud til norsk næringsliv, etablert av Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Målet med ordningen er at helt nye produkter og tjenester innen miljøvennlig energiteknologi skal bli raskere utviklet og tatt i bruk for å bidra til utslippskutt både i Norge og internasjonalt.

Bilde (fra venstre): Lars Strandberg, VP Hydrogen Energy Europe Industries Air Liquide, Henrik B. Håkonsen Konsernkontroller BKK, Pierre de Raphélis Director Business Development Air Liquide, Bjørn Sundland Forretningsutvikler BKK, Per Sandberg Forretningsutvikler Equinor og Richard Allen Leading Consultant Asset Optimisation Equinor.

Kontaktpersoner for mer informasjon:

Bjørn Sundland
Forretningsutvikler, BKK
Tlf.: 951 10 399
Bjorn.Sundland@bkk.no

Per Sandberg
Forretningsutvikler, Equinor
prsa@equinor.com
Tlf.: 482 61 451

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...