M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Barn som reiser alene

Barn er velkomne til å reise alene på våre hurtigbåtruter. Enkelte fylker har egne regler, vennligst gjør deg kjent med gjeldende vilkår før barnet sendes ut på reise.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Barn som reiser alene

Barn er velkomne til å reise alene på våre hurtigbåtruter. Enkelte fylker har egne regler, vennligst gjør deg kjent med gjeldende vilkår før barnet sendes ut på reise.

Gjelder kun hurtigbåt. NB: Plass og billett skal bestilles via booking@norled.no eller tlf: 51868700. Billetter til barn som reiser alene kan ikke kjøpes på nett.

Definisjon av «barn som reiser alene»:

Barn mellom 6-12 år som reiser alene uten følge av personer over 16 år.
Barn under 6 år må ha reisefølge av personer som er over 16 år.
NB: Vær oppmerksom på at aldersgrense for barn som reiser alene på strekninger over én time er 12 år.

Regler for «barn som reiser alene»:

NB: Plass og billetter bestilles via booking@norled.no eller tlf: 51868700. 
Barn som reiser alene betaler ordinær barnebillett.
Max. antall barn mellom 6-12 år som kan reise alene pr. avgang er satt til 8 stk. Gjelder ikke elevgrupper på reise til/fra skole.
Barnet skal plasseres i hovedsalong hvor besetningen har mulighet til å observere enten med kamera eller visuelt.

Norled har ikke ansvar for barns videre reise med korresponderende transportmiddel. Norled sitt ansvar er begrenset til den avtalte hurtigbåtreisen.
Dette dokumentet skal alltid være ferdig utfylt i 2 eksemplarer (1 eksemplar til skipet, og 1 eksemplar til den som sender barnet) og leveres til mannskapet når barnet følges om bord av foresatte.
Barnets foresatte er til enhver tid ansvarlig for at dokumentet er korrekt utfylt.
De må også vurdere barnets modenhet, samtidig som de må forberede barnet på den forestående reisen.
Foresatte som leverer barnet om bord skal være tilgjengelig på telefon helt til reisen er avsluttet og barnet er hentet på ankomststedet.
I spesielle tilfeller, som f.eks fraviker fra Norled`s sitt regelverk for barn som reiser alene, kan det gjøres en skriftlig avtale for barn som reiser alene. Avtalen må gjøres med administrasjon for hurtigbåt og bringes med for hver reise barnet utfører.
Skipets kaptein har til enhver anledning rett til å avvise forespørsler om barn som skal reise alene dersom hun/ han ikke finner dette forsvarlig. ( Eksempelvis ved dårlig værforhold og store utfartshelger )
Se også barneombudet i Norge sin tolkning av og veileder for barn som reiser alene med ferje og båt. www.barneombudet.no

Skjema for barn som reiser alene lastes ned her (pdf)

Barneombudet sin veileder kan lastes ned her (pdf).

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...