Første Nesoddbåt elektrifiseres - på vei til ombygging

(31.05.2019) I ettermiddag seiler MS «Kongen» ut fra Aker brygge, på vei til Horten for å bygges om til batterielektrisk drift. Startskuddet har dermed gått for at landets største bilfrie passasjersamband blir utslippsfritt og mer stillegående i løpet av 2019. Totalt skal tre båter bygges om det neste halvåret. 

Innen utgangen av 2019 vil Nesoddbåtene være elektriske, og dermed vil 65 prosent av Ruters båtreiser bli utslippsfrie. Båtreisene utgjør ca. 10 prosent av utslippene fra kollektivtransporten, så denne elektrifiseringen monner. Målet er utslippsfri kollektivtransport i 2028, og for båt kan ambisjonen vær oppnåelig allerede i 2024. Da skal både Nesoddbåtene, øybåtene og forhåpentligvis hurtigbåtene gå på utslippsfrie løsninger.   

På Horten Skipsreparasjoner (HSR) skal MS «Kongen», bygges om til batterielektrisk drift i sommer. MS «Kongen», MS «Dronningen» og MS «Prinsen», som inngår i B10 Nesoddsambandet, går på flytende naturgass i dag.

Grønt utstillingsvindu for maritim sektor

I oktober i fjor signerte Ruter og Norled endringsordre om ombygging til elektrisk drift av B10 Nesoddsambandet. Norled bestilte batteripakker umiddelbart, og de inngikk avtale med HSR om ombygging av båtene. I Horten er skiftplanene for verftsarbeiderne lagt, og det skal jobbes intenst gjennom sommeren for å bygge inn et batteri på 26 tonn i maskinrommet på MS «Kongen». Mens båtens motorrom bygges om, så vil også skipssiden få tydelig merking med at båten har batterielektrisk drift.

- Arbeidet som HSR skal gjøre på de tre fergene er omfattende. Det starter med demontering og fjerning av gassanlegg, gasstank og alt gassutstyret som finnes på båten, og som bidrar til å drive båten i dag. Deretter kan prosessen med å bygge det 26 tonn tunge batteriet, som skal plasseres under dekk, starte. På grunn av batteriets størrelse og vekt er det nødvendig å bygge og sikre nye rom og fundamenter under dekk. Batterisystemet på 2018 KW/h skal monteres i rommet hvor gasstanken står i dag. Parallelt vil klimaanlegget på båtene renoveres og oppgraderes til å benytte sjøvann som energikilde, fortelle Jarle Myrbø som er driftsinspektør i Norled. 

Verneverdig på utsiden, fremtidsrettet på innsiden

Mens båtene bygges om i Horten, så klargjøres kaianlegget på Aker brygge og Rådhusbrygge 4 for batterielektrisk drift, med Sporveien som byggherre. Et moderne landstrømanlegg med nok strøm til å elektrifisere hele Ruters båttransport, skal på plass. Det gamle, verneverdige gule huset på Rådhusbrygge 4, beholder fasaden. På innsiden skal det bygges nettstasjon med tilhørende tekniske installasjoner. Totalt vil det bli 8 MW strøm, fordelt på 4MW til Nesoddbåtene, 2MW til øybåtene og potensielt 2MW til hurtigbåtene. Det er allerede lagt trekkrør for å kunne trekke strømkabler under bakken på Rådhusplassen og frem til brygga.

En automatisk ladeplugg produseres for tiden i Italia. Den skal installeres på kaikanten på Aker brygge. Hver gang Nesoddbåten ligger til kai, vil den lade i ca. åtte minutter. Båtene har biodieselaggregater som reserveløsning, men denne strømtilførselen er tilstrekkelig til at de kan kjøre hele dagen.

- Det er mange aktører som samarbeider for å få til en overgang til utslippsfri båttransport, og vi ser frem til å få MS «Kongen» tilbake i drift som batterielektrisk passasjerbåt. Som europeisk miljøhovedstad i 2019, er det gledelig at Oslo får på plass et landstrømanlegg som kan sikre batterielektrisk drift av Nesoddbåtene og Ruters øvrige båtruter, sier plandirektør Snorre Lægran i Ruter.

MS «Huldra» settes inn

Mens MS «Kongen» er under ombygging, settes reservebåten MS «Huldra» inn i ordinær drift. Den har akkurat vært på overhaling, og skal gå i ordinær drift til alle de tre båtene er ferdig ombygd.  MS «Huldra» har en passasjerkapasitet på 438 sitteplasser, som er noe færre enn de 600 plassene som MS «Kongen», MS «Dronningen» og MS «Prinsen» har.   

Øybåtene flyttes til Rådhusbrygge 1

Implikasjonene av at Nesoddbåtene skal gå på batterielektriske drift, er at øybåtene i sommerperioden går fra Rådhusbrygge 1. Det er skiltet hvor båtene går fra, og servicepersonell er til stede for å bistå kunder som skal reise ut til øyene. Det er mulig å kjøpe billett ved Rådhusbrygge 1 og båttilbudet blir som det pleier. Båtene går fra Aker Brygge, Rådhusbrygge 1, til Hovedøya, Bleikøya, Gressholmen, Lindøya, Nakkholmen og Langøyene. Den mest populære øya målt i antall av- og påstigninger er Hovedøya. 2018 var et rekordår, mye takket være en veldig varm sommer, og totalt var det mer enn 1,1 millioner påstigninger i hele 2018, mot 846 000 i 2017.

Om sommeren, nærmere bestemt fra 1. juni til 31. august, kjører øybåtene sommerruter. Det betyr båt hver halvtime til Hovedøya, Gressholmen og Nakkholmen, samt timesruter for avganger som går innom de andre øyene. Når det er mange reisende settes det inn ekstra kapasitet. I 2021 skal også øybåtene bli elektriske.


Fakta om Nesoddbåtene og Rådhusbrygge 4:

  • Nesoddsambandet B10 består av de tre båtene MS «Kongen», MS «Dronningen» og MS «Prinsen».
  • Nesoddbåtene fraktet i 2018 2,8 millioner passasjerer.
  • Totalt ble det registrert 4,4 millioner påstigende på Ruters båter i 2018, som tilsvarer en vekst på totalt 11,6 % i hele Ruters område, sammenliknet med året før.
  • Båtdriften står for ca. 10 prosent av klimagassutslippene fra kollektivtransporten.
  • Det ble signert endringsordre 17. oktober 2018 om elektrifisering av B10 Nesoddsambandet. Kontrakten har en varighet til 30.06.2034.
  • Foreløpige beregninger anslår at elektrifiseringen av B10, vil ha en årlig merkostnad i forhold til driften på omlag 7-8 millioner norske kroner frem til 2034.
  • Aktører som er involvert i ombyggingen av Rådhusbrygge 4: Bymiljøetaten, Hafslund, Oslo Havn, Norled, Sporveien og Ruter

For mer informasjon:
Norled: Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal, 951 29 383, marianne.fronsdal@norled.no
Sporveien: Kommunikasjonsrådgiver Sven Øvergaard: 900 96 246, sven.overgaard@sporveien.com

Ruter: Kommunikasjonssjef Gro Janborg: 46409349, presse@ruter.no

Fotokreditering: Ruter


Publisert: 31-05-2019