Ferry

A good travel experience is more than just reaching your destination

Travelling is about more than just getting from A to B. The journey itself is a part of our lives and whether it's about travelling away from someone, returning home to someone or simply being impressed by the surrounding nature, it is our job to provide you with a great experience. 

Traffic information

Fogn-Judaberg-Helgøy

Gratis ferje

Fra onsdag 28. sept. blir det gratis å reise med ferjene i Finnøysambandet og med Ryfylkeferja. For frakt av gods blir det takster som idag.

Ryfylkeferjen

Gratis ferje, plassreservasjon fjernes

Fra onsdag 28. sept. blir det gratis å reise med Ryfylkeferja og ferjene i Finnøysambandet. Det vil ikke bli mulig å reservere plass om bord lenger. For bestillingsanløp kontaktes MF Ryfylke på tlf. 902 91 406. For ruteopplysning og andre spørsmål: Ring Kolumbus: tlf. 51 19 99 00

Vangsnes-Hella-Dragsvik

Vangsnes-Hella-Dragsvik vinterrute

Vi gjør oppmerksom på at fra lørdag 01.10.22 driftes sambandet av to ferjer. Se rutetabell for vinterruter 01.oktober til 30 april.

See all alerts