Ferry

A good travel experience is more than just reaching your destination

Travelling is about more than just getting from A to B. The journey itself is a part of our lives and whether it's about travelling away from someone, returning home to someone or simply being impressed by the surrounding nature, it is our job to provide you with a great experience. 

Traffic information

Ryfylkerutene

Hurtigbåt i Lysefjordruten uke 42

Lysefjord/ Fisterøyene : Hutigbåt vil trafikkere Lysefjord/Fisterøyene i uke 42, hurtigbåten har tlf nr. 916 81 233. Onsdag 17. Oktober vil godsferje gå Fisterøyene ( tlf. 982 41 521)

Ryfylkerutene

Redusert kapasitet i Lysefjord-Fisterøyene i uke 42

Lysefjord-Fisterøyruten vil i uke 42 være betjent av hurtigbåt som går i ordinær rute. Onsdag 17. oktober er det satt opp ekstra gods avgang fra Stavanger kl. 0915 til Fisterøyene med retur, MF Rygerfjell har tlf. nr. 982 41 521 Årsak er årlig vedlikehold for MS Lysefjord.

Årvika-Koparneset

Farlig last, redusert kapasitet

Det blir farlig last 16 oktober kl:05.50 fra Koparneset, og redusert kapasitet til 12 passasjerer.

Skjersholmane-Ranavik

Farlig transport, redusert kapasitet.

Skjersholmane-Ranavik: Det blir farlig transport 16 oktober kl:08.45 fra Skjersholmane, og redusert kapasitet til 12 passasjerer.

Stavanger-Tau

Redusert kapasitet i rute 3 inntil videre

Redusert kapasitet i rute 3 fra 1430 og inntil videre.

Leirvåg-Sløvåg

Farlig last, redusert kapasitet

Leirvåg-Sløvåg: Det blir farlig last 16 oktober kl:09.15 i fra Leirvåg, og redusert kapasitet til 25 passasjerer.

Brekstad-Valset

B-ruten innstilt onsdag 17 oktober fra kl:11 til 14

Brekstad-Valset: B-ruten innstilt onsdag 17 oktober fra kl:11 til 14 på grunn av vedlikehold.

Lauvvik-Oanes

Redusert kapasitet

Det blir redusert kapasitet ( maks 12 passasjerer) på avgang Lauvvik kl.08:45 i morgen 16.10.

Stavanger-Tau

Redusert kapasitet

Det vil fra rutestart mandag 1 oktober og ca. 2 uker frem i tid, bli redusert kapasitet i rute 2 og rute 3 grunnet årlig verkstedopphold.

See all alerts