Ferry

A good travel experience is more than just reaching your destination

Travelling is about more than just getting from A to B. The journey itself is a part of our lives and whether it's about travelling away from someone, returning home to someone or simply being impressed by the surrounding nature, it is our job to provide you with a great experience. 

Traffic information

Ryfylkerutene

Forsand kai

Anløp av Forsand kai er usatt inntil videre. All trafikk vil gå fra Oanes ferjekai.

Røvær og Feøy

Bestilling av anløp

Inntil videre må avgang Feøy kl 17:30 bestilles senest 40 minutter før avgang.

Tromsø-Skjervøy-Vikran-Tennskjer-Lysnes

Linje 4. Det blir ikke anløp av Vikran på grunn av skade på kai. Dette gjelder inntil videre.

Linje 4. Det blir ikke anløp av Vikran på grunn av skade på kai. Dette gjelder inntil videre.

Mannheller-Fodnes

redusert kapasitet

Avg. Fodnes 1600 maks. 12 pass. grunnet transport farlig last.

Ryfylkeferjen

Endret bestillingsfrist

Bestillingsfrist endres fra 1 til 2 timer fra 1.12

Svensby – Breivikeidet

Fartøybytte

MF Lauvstad settes inn for MF Folkestad fra avg. Svensby 1945 inntil videre. Redusert kapasitet.

Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya

Fartøy bytte grunnet verksted

Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya: Ruteinfo: Reservefartøy Kvam inn i sambandet grunnet verksted opphold for hovedfartøy, For bestilling av nattturer ring 916 81 119. Gjeldene fra og med i dag og inntil videre.

Svensby – Breivikeidet

Snø på bilskilt

Minner om at reisende må sørge for at bilskiltet er fritt for snø ved ombordkjøring, slik at kjøretøyet kan billetteres.

Lyngseidet – Olderdalen

Snø på bilskilt

Minner om at reisende må sørge for at bilskiltet er fritt for snø ved ombordkjøring, slik at kjøretøyet kan billetteres.

See all alerts