M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Vil flytte pendlertrafikken fra E18 over til elektriske hurtigbåter

Norled, Slemmestad Brygge og Brødrene Aa vil flytte persontrafikken fra E18 over på sjøen ved å utvikle et nytt transportsystem bestående av elektriske hurtigbåter som går fra områder rundt Oslofjorden og inn og ut av Oslo sentrum.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Vil flytte pendlertrafikken fra E18 over til elektriske hurtigbåter

Vil flytte pendlertrafikken fra E18 over til elektriske hurtigbåter
Norled, Slemmestad Brygge og Brødrene Aa vil flytte persontrafikken fra E18 over på sjøen ved å utvikle et nytt transportsystem bestående av elektriske hurtigbåter som går fra områder rundt Oslofjorden og inn og ut av Oslo sentrum.

Den nye transportløsningen vil ha en svært positiv miljøeffekt. PILOT-E støtter prosjektet i første fase med 30 millioner kroner.

Det eksisterende og i stor grad overbelastede veinettet (E-18, Slemmestadveien og Røykenveien), skal avlastes ved at en betydelig andel av pendlertrafikken til og fra Oslo går over til utslippsfri hurtigbåt.

De tre partnere går nå sammen for å utvikle et konsept for et helhetlig transportsystem som skal trafikkeres av elektriske og energieffektive hurtigbåter. Hurtigbåtene vil kunne transportere rundt 1 250 000 personer årlig. Prosjektet skal også utvikle ny innovativ infrastruktur knyttet til elektrisk lading, brygger, publikumsfasiliteter og enkel overgang til busser, sykkel og bil.

«Dersom vi klarer å få pendlere til å velge hurtigbåt i stedet for å kjøre bil vil det avlaste veinettet i regionen, redusere støy og ulykker, kutte CO2 utslipp og gi bedre framkommelighet for buss og yrkestrafikk,» sier prosjektleder Karolina Adolfsson i Norled.

Miljøeffekten fra prosjektet vil være betydelig. Et rutetilbud bestående av elektriske båter med årlig kapasitet på 1 250 000 passasjerer gir en CO2 reduksjon på 1877 tonn per år sammenlignet med hurtigbåter med dieseldrift, og en reduksjon på 4628 tonn per år dersom alternativet er privatbil.

«En hoveddel av prosjektet er knyttet til utvikling av løsninger av energieffektive fartøy som medfører reduserte kostnader, energibesparelse og vektbesparelse på fartøyet. Det vil forskes på nye fartøykonsept og modeller med lav vekt for å kunne utvikle fartøy som kan holde god fart og ha plass til batterier,» sier Adolfsson.

Prosjektet har oppstart våren 2021 og skal være sluttført i 2024. Prosjektet mottar støtte gjennom Pilot-E, som er en samarbeidsutlysning mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. Det er bevilget 17 millioner til Norled og Slemmestad Brygge, og 13 millioner til Brødrene Aa til utvikling av de innovative løsningene i prosjektet.

«Norsk maritim næring er virkelig i tet når det gjelder å utvikle innovative, utslippsfrie løsninger med stort skaleringspotensial. Dette prosjektet vil gi et viktig bidrag til å realisere utslippsfrie hurtigbåter,» sier Trond Moengen, programsekretær for PILOT-E.

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...