M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

PilotE tildeler ZeFF-konsortiet penger til stor utviklingskontrakt

Nå skal det utvikles nullutslipp hurtigbåter med lavere energiforbruk per passasjer transportert.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

PilotE tildeler ZeFF-konsortiet penger til stor utviklingskontrakt

Nå skal det utvikles nullutslipp hurtigbåter med lavere energiforbruk per passasjer transportert.

Om ZeFF skipskonseptet (Zero Emission Fast Ferry)

Hurtigbåtene står for 1 % av all forbrenning av petroleum i Norge. Basert på ledende norsk maritim kompetanse og teknologi skal bruk av fossilt drivstoff, på lik linje med norske ferjer, reduseres ned mot null utslipp i den kommende ti-års perioden. Industriaktørene bak ZeFF-konseptet har arbeidet med dette et års tid, og med en stor tildeling fra PilotE vil dette utviklingsarbeidet nå skyte fart.

Aktørene skal det neste året utvikle, forbedre, kvalitetssikre og få godkjent alle deler av denne nyutviklingen ila 2019, slik at fartøyene kan tilbys i markedet fra 2020 og fremover.

Skipskonseptet er basert på å ta i bruk foil-systemer som løfter skroget ut av vannet når det kommer opp i fart, samt at det utvikles et skreddersydd nullutslippssystem med bruk av batterier og/eller brenselceller om bord.

Den nye typen hurtigbåter som kommer til å operere på kysten vil ha følgende kjennetegn: 

–        Vil kunne seile mellom 25 og 45 knop

–        Vil ha foiler som løfter fartøyet ut av vannet som reduserer skrogmotstand

–        Vil seile uten CO2, NOX og SOX utslipp. Energien til fremdrift vil komme fra nettstrøm via batterier, eller fra strøm produsert av brenselsceller om bord som drives på hydrogen eller andre drivstoff.

–        Fartøyet vil ha ca. 30 % mindre energiforbruk enn dagens fartøy per passasjer-km

–        Vil kunne ha varierende størrelse og passasjerkapasitet til å kunne frakte fra 100 til 300 passasjerer

ZeFF konseptet er et kompromissløst design hvor en kombinerer eksisterende og ny teknologi for å oppnå en energieffektiv og kundevennlig nullutslippsløsning. Fremtidens hurtigbåter skal som et minimum kunne gå like fort og holde samme rutetabell som dagens løsning. I tillegg skal det tilbys bedre passasjerkomfort med redusert bevegelse og lavere støynivå.

–        ZeFF konseptet gjøres tilgjengelig i ren batteriversjon og som hydrogenversjon. Batteridrift er i utgangspunktet den rimeligste og mest energieffektive løsningen, og vil tilbys hvor rekkeviddekrav og terminaltid tillater dette. Hydrogen er rekkeviddeforlengeren som sikrer at ZeFF konseptet kan tilbys til samtlige hurtigbåtsamband i Norge basert på samme rutetabell eller bedre enn det dagens fartøy operer etter.

–        Prosjektet er satt sammen av aktører som innehar relevant og helhetlig kompetanse for utvikling av et nullutslipps hurtigbåtkonsept, og anerkjenner de utfordringer som må overkommes for å oppnå suksess. Teknologi for nullutslippsløsninger er i utgangspunktet mer vekt- og volumkrevende enn dagens fossile teknologi. Det vil derfor jobbes iherdig av samtlige prosjektdeltagere og for alle fartøyets systemer med vektreduserende tiltak. Men nullutslippsteknologi har også gunstige egenskaper som vil bli utnyttet i ZeFF konsept, som for eksempelvis momentant tilgjengelig kraft, mulighet for høy kortvarig overlast, optimal plassering av propulsor, lave temperaturer, lave støynivå osv.

Industriaktørene bak ZEFF-konseptet

Hyon AS           Hydrogen systemintegrator av tanker, brenselceller og elektrolysører.

LMG Marin AS Skipsdesigner, med spesialkompetanse på konseptutvikling, hurtigbåt, og integrasjon

av nullutslippssystemer om bord.

Servogear AS    Leverandør av propulsjonssystemer for hurtigbåter.

Norled AS         Rederi og operatør av hurtigbåter. Bygget verdens første el-ferge MF Ampere og har

mange tilsvarende el-ferger under bygging, og er nettopp tildelt kontrakten for

verdens første hydrogenferge.

Selfa Arctic AS   Leder konsortiet. I tillegg batterikonsept, foiler og strukturer i kompositt.

Norled ser frem til utviklingsarbeidet

«Vi har bygget verdens første elektriske ferge og er tildelt kontrakten for verdens første hydrogenferge. Som det ledende rederiet på hurtigbåter i Norge, og verdens femte største hurtigbåtoperatør, blir dette et nødvendig og viktig steg for oss å gå også innen hurtigbåtsektoren», sier Sigvald Brevik, teknisk direktør i Norled.

Om PilotE

Er et samarbeid mellom Forskningsrådet, Innovasjon Norge og Enova. I denne omgang tildeles 110 millioner kroner til 6 prosjekter innenfor teknologiutvikling i maritim sektor.

For mer informasjon:

Teknisk direktør Sigvald Breivik, mobil 9902 6237 eller Viseadministrerende direktør Lars Jakob Engelsen, mobil 9579 6917.

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...