Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at dette er en teknologi og et drivstoff som kan sørge for at nærskipsfarten i Norge kan gå utslippsfritt der batteri ikke er et alternativ. Flytende hydrogen kan spille en viktig rolle i den grønne maritime omstillingen. Pilotprosjektet på Hjelmeland er derfor svært viktige for den globale skipsfarten.

- Oppstarten av hydrogendrift på MF «Hydra» er vært svært vellykket. Det fungerer utrolig bra, og vi er overbevist om at flytende hydrogen på skip er en løsning som kan tas i bruk i Norge og resten av verden, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.

MF «Hydra» er starten på en ny epoke i norsk skipsfart. Verdensledende grønn omstilling er innført samtidig som rutetilbudet til de reisende har blitt ivaretatt levert som planlagt.

– Statens vegvesen er utrolig stolt over å bidra til at offentlige anskaffelser er blitt et viktig virkemiddel for å utvikle og implementere ny teknologi. Det er viktig for oss å bruke innkjøpsmakt til grønn omstilling. Erfaringene med verdens første hydrogenferje, MF Hydra viser at dette er mulig, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Samferdselsministeren deltok på dåp 
Torsdag 29.juni ble MF «Hydra» døpt Hjelmeland ferjekai med samferdselsminister, sjøfartsdirektør, vegdirektør og flere samarbeidspartnere til stede.

- Regjeringen har ambisiøse klimaforpliktelser. Da er det en stor glede å få satt i drift verdens første hydrogenferje. Denne ferjen vil bidra til å oppfylle regjeringen sitt løfte i Hurdalsplattforma om å sikre utbygging av infrastruktur for klimavennlige skip, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Over 20 år med grønn ferjeinnovasjon 
Norge ligger helt i front når det gjelder det grønne skiftet innen maritim transport, og Statens vegvesen viser nok en gang sjøvegen for kombinasjonen mellom ny teknologi og det grønne skiftet.

Statens Vegvesen har jobbet med omstilling av ferjedriften i over 20 år. I 2000 var MF Glutra første bilferje i verden som ble drevet med flytende naturgass (LNG). Dette har lavere utslipp enn den tradisjonelle dieseldriften. For 11 år siden lyste vi ut anbudet som resulterte i MF Ampere, verdens første elektriske ferje med propelldrift.

MF «Hydra» markerer et stort skritt i retning av nullutslipp, både for ferje og annen industri, i Norge og resten av verden.

Å kunne sette verdens første hydrogenferje i drift er et godt eksempel på kombinasjonen offentlig tilrettelegging og innovasjon i bransjen.

– Det grønne skiftet i ferjedriften er et resultat av at Statens vegvesen bruker sin innkjøpsmakt, samtidig som rederiene tar utfordringene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Norled satser på innovasjon og bærekraftige løsninger.
I 2015 sjøsatte rederiet verdens første batteriferje med propelldrift, MF Ampere. Det førte til en elektrisk ferjerevolusjon i Norge. I dag er det nemlig rundt 70 elektriske ferjer i drift i landet.

– Det er viktig for oss å være helt i front når det kommer til teknologiutvikling. Å satse på innovasjon, bærekraft og samarbeid for å utvikle nye løsninger er vår måte å ta samfunnsansvar på, sier Heidi Wolden.

Da arbeidet med MF Hydra startet manglet teknologi og regelverk fra klasseselskap og Sjøfartsdirektoratet. Nå er dette på plass, slik at andre aktører i Norge kan benytte regelverket.