Ny Hvalerferje hedrer kvinnelig pioner

Ny Hvalerferje hedrer kvinnelig pioner

Det nye fartøyet får navnet MS «Torine» etter Nilsine «Torine» Madsen - den første kvinnen som ble valgt inn i herredsstyret på Hvaler i 1913. Dette var det første valget der kvinner i Norge hadde stemmerett.

Ferjene på Hvaler har tradisjonelt sett hatt stedsnavn eller kvinnenavn, men dette er første gang et Norled-fartøy får et personnavn.

Torine var en lokal foregangskvinne. Dette passer godt med fartøyet som også representerer noe nytt- miljøvennlig batteridrift og mindre utslipp.

Vi har et mål om å øke kvinneandelen i selskapet fra 17 til 30 prosent innen 2030, og har allerede nådd målet vårt om 50 prosent kvinner i lederstillinger og styret.

Torine Madsen var en som valgte verv og oppgaver som tidligere var forbeholdt menn. Som Torine, ønsker vi at flere kvinner skal våge å velge utradisjonelt om de ønsker. Maritime yrker passer for begge kjønn.

Gratulerer med kvinnedagen!