Norleds hurtigbåter gir store miljøgevinster i Trondheimsfjorden

Norled AS vant kontrakten og skal tilby transport med hurtigbåt for rutene:

  • Rute 800 Trondheim – Kristiansund
  • Rute 805 Trondheim – Brekstad
  • Rute 810 Trondheim - Vanvikan

Kontrakten mellom AtB og Norled AS ble signert 14. oktober 2022 og varer til 24.04.2030 og med 4 års betinget opsjon gitt oppnåelse av miljømål og ensidig 1 års for AtB.
– Vi er stolte og svært fornøyde med at AtB sammen med Norled kan tilby en langt bedre reiseopplevelse for passasjerene og med store miljøbesparelser. Helt nye, topp moderne fartøy med god plass og store vindusflater, vil gjøre reisen både mer komfortabel, stille og miljøvennlig, sier Fuglem Tennås.


På strekningen Trondheim – Kristiansund (rute 800) settes det inn to helt nye elektriske fartøy. Sammenlignet med i dag, målsettes det å redusere Co2-utslippene på sambandet med inntil 70 prosent. For sambandet Trondheim – Brekstad (rute 805) blir det også nytt, elektrisk fartøy. Her
ligger utslippsreduksjonen opp til hele 80 prosent sammenlignet med dagens løsning. I oppstartsperioden vil sambandene driftes av alternative fartøy frem til de nye båtene er på plass i løpet av 2024.

– Enovas rolle er å støtte de som går foran og utslippene fra transportsektoren må ned dersom vi skal klare omstillingen til lavutslippssamfunnet. Trøndelag fylkeskommune tar her viktige steg for å
etablere en infrastruktur for lading av hurtigbåter på strekningen Trondheim-Brekstad og Trondheim-Vanvikan, sier Gunnel Fottland, markedssjef for sjøtransport i Enova. 


På strekningen Trondheim – Vanvikan (rute 810), vil fartøyet MS Tidevind bygges om til batterihybrid-drift. Sambandet vil dermed få nesten 100 prosent mindre Co2-utslipp enn i dag.


– Vi er svært glade for å vinne anbudet med et fremtidsrettet hurtigbåtkonsept som inkluderer energieffektivt fartøysdesign og vår nye batteribytteløsning SHIFTR. Hurtigbåtkonseptet vil kunne redusere CO2-utslippene med 15 000 tonn årlig sammenlignet med tradisjonell dieseldrift. Vi ser frem til samarbeidet med AtB om å levere bærekraftige og gode reiseopplevelser, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.

- Trøndelag fylkeskommune har i mange år jobbet for å legge til rette for et teknologiskifte i hurtigbåtmarkedet. Dette har vi gjort i tett samspill med Miljødirektoratets klimasatsordning. Vi er glade for at Norled, Enova og AtB nå har gjort dette mulig, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.