Norled vinner Heyerdahlprisen 2019 for verdens første hydrogenferge

Thor Heyerdahls internasjonale miljøpris ble opprettet i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund. Prisen deles ut til kandidater som har bidratt til å utvikle eller ta i bruk ny teknologi som bidrar til å forbedre det marine miljøet. 

Viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen aksepterte prisen på vegne av Norled.

- Vi er svært beæret over å motta Thor Heyerdahl-prisen. Vi ser dette som en inspirasjon og en anerkjennelse av den stille revolusjonen som nå snur fergesektoren fra grått til grønt i et raskt tempo, og vi er stolte over å være gnisten som setter fyr på denne prosessen. Vårt mål er å være en frontfigur, og alltid ha innovasjon som en integrert del av vårt DNA, sier Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør i Norled.

I sin begrunnelse sier ekspertkomiteen at Norled igjen innfører en ny type nullutslippsteknologi i fergesektoren. I 2015 introduserte selskapet den første elektriske fergen MF «Ampere». Med en kontrakt om å sette en av verdens første hydrogenferger på vann innen 2021, akselererer de det grønne skiftet i maritim næring. Prosjektet bygger ny kompetanse og teknolog i tillegg til driftserfaring og infrastruktur, og baner vei for andre prosjekter. Vinneren hedres ikke bare for skipet selv, men for lærings- og signaleffekten.

- Vi håper hydrogenfergen blir et ikon på samme måte som MF «Ampere». Vi tror at det kan bidra til grønn transformasjon innen shipping og også utenfor fergesektoren, sier Engelsen.

Ekspertkomiteen løfter spesielt frem Statens Vegvesen for deres rolle i å fremme ny lav- og null-utslippsteknologi i fergesektoren.

Norled understreker også viktigheten av samarbeid mellom ulike interessenter når man utvikler og implementerer ny teknologi.

 - For oss er dette en anerkjennelse av samarbeidet mellom Statens Vegvesen, en imponerende klynge av leverandører og oss selv. Vi er veldig takknemlige både for motet og den høye tilliten som gjør disse innovasjonsprosessene mulig, sier Engelsen.

President Lasse Kristoffersens i Norges Rederiforbund delte ut prisen på vegne av ekspertkomiteen.

- Ved å bygge en av verdens første hydrogenferger, presenterer Norled en mulig løsning på klimautslipp og global oppvarming, som en av de største utfordringene shippingindustrien står overfor. For å realisere det grønne skiftet trenger vi pionerer og samarbeid på tvers av bransjen. Denne prisen reflekterer utfordringene i vår tid, og Norled er dermed en verdig vinner av prisen, sier Kristoffersen.

De tre finalistene til årets pris:

 • Norled er nominert for sin hydrogenferge. Hydrogenfergen blir en av verdens første og vil bane vei for utvikling av teknologi og bedre kunnskap om sikkerhet, regelverk og operasjoner forbundet med hydrogen som drivstoff.
 • Tara Expeditions Foundation er nominert for sine ekspedisjoner der det drives grunnforskning og formidling om havets helsetilstand. Organisasjonen har gjennomført elleve ekspedisjoner for å studere effekten av plast i havet, korallrev og effekten klimaendringene har på havet. 
 • Silverstream er nominert for utviklingen av luftboblesmøring for reduksjon av friksjonsmotstanden til store skip. Systemet reduserer drivstofforbruket og utslipp fra skip.

Medlemmene i årets ekspertkomité:

 • Thor Heyerdahl jr.
 • Sissel Rogne, Havforskningsdirektør, Havforskningsinstituttet
 • Jan-Gunnar Winther, direktør, Senter for Hav og Arktis
 • Nina Jensen, direktør i REV Ocean
 • Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver Bellona
 • Esben Poulsson, styreleder International Chamber of Shipping
 • Jens Ulltveit-Moe, konsernsjef UMOE
 • Emilie Christiansen, tidligere president i YoungShip
 • Sveinung Oftedal, fagdirektør i Klima- og miljødepartementet
 • Jon Rysst, SVP og leder for Nord-Europa i DNV GL
 • Gunnar Malm Gamlem, fagsjef miljø i Norges Rederiforbund (komiteens sekretær)

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Marianne Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Norled på 95 12 93 83, eller e-post: marianne.fronsdal@norled.no

Benedikte Næss, kommunikasjonsrådgiver, Rederiforbundet på 95 23 13 32, eller e-post: bhn@rederi.no