Norled skal drifte Lyngensambandet

Norled skal drifte Lyngensambandet

Ferje og hurtigbåtrederiet Norled ligger an til å vinne konkurransen om å drifte ferjesamband på Lyngen fra 2021.

Troms og Finnmark fylkeskommune har i dag meddelt overfor Norled at de har tildelt kontrakt for ferjesambandene Lyngseidet-Olderdalen og Svendsby-Breivikeidet til Norled AS, og har til hensikt å signere kontrakt med Norled.


Kontrakten for Lyngensambandene vil gjelde fra 1. januar 2021 og til 30. april 2031. Norled ble tildelt kontrakten i en konkurranse mellom totalt tre rederier.

På vegne av dyktige kolleger i Norled takker jeg for den tilliten vi her har blitt vist, og jeg er svært glad for at vi ligger an til å vinne Lyngensambandet, sier fungerende administrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.

Vi synes det er positivt at Troms og Finnmark fylkeskommune også satser på miljøferjer. Det er viktig at ferjebransjen tar sin del av ansvaret for det grønne skifte. Vi ser frem til å levere de beste og mest miljøvennlige reiseopplevelsene for passasjerene, fortsetter Engelsen.

Karensperioden for tildeling er satt til (10) dager. Kontrakten vil signeres etter utløp av den.

 

For mer informasjon kontakt:

 

Lars Jacob Engelsen, fungerende administrerende direktør i Norled på tel: 957 96 917

Inge Andre Utåker, regionsjef ferger Hordaland på tel. 934 39 466