Norled skal drifte Hvalerferjen

Norled skal drifte Hvalerferjen fra 2024

Østfold kollektivtrafikk har tildelt Norled driftsavtalen for Hvalersambandet fra 1. januar 2024. De er godt fornøyd med resultatet, både når det gjelder pris og kvalitet. 

— Vi har et mål om å kunne tilby gode kollektivtrafikktjenester med minst mulig miljøavtrykk. Vi har forutsatt nullutslippsløsninger i sambandet og at hensynet til universell utforming, publikumsinformasjon og sikkerhet ivaretas på en god måte. Vi tror den nye avtalen vil oppleves positivt både for kunder og ansatte, og vi oppfatter Norled som et profesjonelt selskap som vi er trygge på kan levere gode tjenester i årene fremover, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk 

Norled er opptatt av å tilby bærekraftige reiser og er den fergeoperatøren i Norge med lengst erfaring med elektrisk drift av fartøy. Erfaringen strekker seg helt tilbake til 2015 da Norled introduserte verdens første elektriske ferge, MF Ampere, som fortsatt er i drift på Lavik-Oppedal sambandet. 

— Vi gleder oss til å ønske reisende velkommen om bord. Norled ønsker å elektrifisere sambandet i tillegg til å benytte et fartøydesign som gir den mest miljøvennlige og energieffektive driften av fartøyet. Fergen er designet for å gi gode reiseopplevelser med lys og trivelig innredning med store vindusflater og universell utforming, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden. 

Norled var tidlig ute med å designe fartøy som hensyntok universell utforming slik at fartøyene kan brukes av alle på en likeverdig måte. 

Fokus på kvalitet og tilgjengelighet 
Østfold kollektivtrafikk har hatt særlig fokus på kvalitet knyttet til gjennomføring av oppdraget og utforming av fartøy i sin vurdering, hvor hensynet til fleksible løsninger og tilgjengelighet har vært viktig. Fergen skal løse flere behov, både transport av passasjerer, frakt av kjøretøy, gods og kommunale behov knyttet til renovasjon og beredskap. 

Det er krav om virksomhetsoverdragelse i kontrakten, dermed vil mannskapet få tilbud om å fortsette å jobbe for Norled i Hvalersambandet.