NORLED SKAL BYGGE VERDENS FØRSTE HYDROGENFERJE

NORLED SKAL BYGGE VERDENS FØRSTE HYDROGENFERJE

Norled ligger an til å vinne konkurransen om å bygge og operere hydrogenferjen som skal inn på Hjelmelandssambandet fra 2021.

Statens Vegvesen har meddelt at Norled AS er innstilt som vinner og kontraktspartner for riksvegfergesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland.

Statens Vegvesen har, i likhet med da MF Ampere ble bygget, utformet anbudet som en utviklingskontrakt. På det kommende Hjelmelandsambandet skal minst 50 % av energien til framdrift være fra hydrogen. Den resterende energien skal komme fra elektrisitet med lading fra kai. I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

- Norled har vært første ute med mange viktige nyvinninger innenfor skipsfarten de seneste årene - som verdens første helt utslippsfrie ferje, verdens første hybridversjon, verdens første ferje med autodokking og induktive lading, og verdens første hybride hurtigbåter. Innovasjon er nærmest en del av vårt DNA, og vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende utfordringen, sier Ingvald Løyning, styreleder i Norled og konsernsjef i DSD.

Kontraktsperioden går over 10 år og løper fra 15. april 2021 til 28. februar 2031.

- Vi er glade og ydmyke over at vi ligger an til å få denne oppgaven, og vet hva dette kan bety for klimaet. Vi har en flott organisasjon som er veldig motivert for å ta fatt på dette viktige prosjektet, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled.

Karensperioden for tildeling er satt til 10 dager. Kontrakten vil signeres etter utløp av den.

For mer informasjon kontakt: Regionssjef for ferjer i Rogaland i Norled, Gaute Gangenes, på telefon 908 809 20.