Norled ligger an til å få drifte Finnøysambandet videre

- Vi er meget glade for at vi får fornyet tillit og ligger an til å få drive videre Finnøysambandet helt frem til 2029, og vi skal fortsette å levere gode reiseopplevelser for våre passasjerer, sier viseadministrerende direktør Lars Jacob Engelsen i Norled. 

Oppstart av kontrakten vil være 1.1.2021. Den løper i 8 år og har i tillegg 1 års opsjon. Det fremtidige sambandet vil ha en justert rutestruktur sammenlignet med dagens samband. 

Karensperioden for tildeling er satt til 10 dager. Kontrakten vil signeres etter utløp av den. 

For mer informasjon kontakt:

Lars Jacob Engelsen, viseadministrerende direktør i Norled på tel: 957 96 917

Ethel Nygård Yilmaz, prosjektleder anbud på tel: 911 56 673

Gaute Gangenes, regionsjef ferger Rogaland på tel. 908 80 920