Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB

Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av anerkjente GRESB 

Norled har klatret helt i toppen på GRESB sin årlige måling av hvordan bedrifter måler og følger opp bærekraft innenfor kategorien «Øvrig Transport». 

I løpet av 2022 har Norled doblet sin totale poengsum i GRESB fra 47 poeng av 100 i 2021 til 94 av 100 poeng i 2022. 

- Dette er fantastiske resultater og viser at det lønner seg å organisere bærekraftsarbeidet godt. Vi utviklet i 2021 en bærekraftsstrategi og et bærekraftsprogram som vi nå jobber etter. Vi har en intern arbeidsgruppe som virkelig har stått på for å nå disse resultatene, og mange ansatte i vår organisasjon har bidratt i prosessen, sier kommersiell direktør Lars Inge Vågen som er bærekraftansvarlig i Norled. 

Arbeidet med å sette mål for 2030 og strukturere GRESB arbeidet er ledet av prosjektleder Hilde-Kristin Sæter sammen med Harald Inge Vestbø og Lars Inge Vågen. 

-Det er veldig gøy å få så god poengsum etter mye arbeid i prosjektgruppen og viktige bidrag fra flere deler av selskapet som Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet, HR og fra fartøyene våre som blant annet rapporterer inn energiforbruket, forteller Hilde-Kristin Sæter. 

Målet for 2022 var 75 poeng.  Med et resultat på 94 prosent er det bare å juble. Likevel er det fremdeles 6 poeng å jakte etter. 

-Vi jobber videre med å oppdatere våre retningslinjer og gjør nye risikovurderinger knyttet til hvordan ulike bærekraftstiltak påvirker selskapet. I tillegg kommer det flere krav knyttet til Åpenhetsloven som vi må følge opp, forklarer Hilde-Kristin.

Om GRESB 

Organisasjonen GRESB vurderer årlig hvor bra store og små infrastruktur- selskaper i hele verden gjør det på en rekke bærekraftsindikatorer. Vurderingene tar utgangspunkt i en rekke internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarder som GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD anbefalinger, Paris- avtalen og FNs bærekraftsmål i tillegg til regionale og nasjonale retningslinjer. Den omfattende analysen går gjennom dokumenterte svar på en rekke spørsmål hos mer enn 1, 500 bedrifter internasjonalt.