Nå blir enkelte ferjestrekninger gratis

Nå blir enkelte ferjestrekninger gratis
 
Fra 1. juli ble det gratis å reise med kjøretøy på enkelte av Norled sine ferjesamband. Dette er et resultat av Stortingets reviderte nasjonalbudsjett.
 
Kjøretøy vil registreres på vanlig måte med skiltavlesning, men bileier blir ikke belastet for turen.
 
Her er en oversikt over våre samband som nå er gratis:
 
Hjelmeland – Nesvik – Skipavik
På sambandet Hjelmeland – Nesvik – Skipavik på riksveg 13 i Rogaland vil reiser til og fra Skipavik bli gratis.
 
Klokkarvik - Hjellestad
På sambandet i Vestland blir det også gratis å reise.
 
Fjelberg – Sydnes -Utboja
Dette sambandet, også i Vestland, blir gratis for kjøretøy.
 
Larsnes-Åram
Larsnes-Åram sambandet i Møre og Romsdal blir gratis med unntak av strekningen Åram – Larsnes. Les mer her: Fram (frammr.no).
Øvrige priser på ferje finner du på: Priser - AutoPASS-ferje (autopassferje.no).