MF "Hidle" tar over på Finnøysambandet

Norleds nye ferje er bygget hos Ada Shipyard i Tyrkia og utstyrt hos Westcon i Ølen. Etter den lange ferden hjem fra Tyrkia og tre måneder hos Westcon er MF «Hidle» gikk den i rute lørdag 11. desember.

-Dette er en lys, trivelig og oversiktlig ferje for passasjerene. Forholdene for mannskapet er også gode og funksjonelle. Her trives jeg godt, sier kaptein Nils Helmikstøl.

Prosjektleder for MF «Hidle», Hilde-Kristin Sæter, har fulgt ferjen fra konsept til fullutrustet fartøy. Hun startet i Norled i 2019 og fikk raskt ansvar for MF «Ombo» og MF «Hidle».

- Det har vært spennende og utfordrende å bygge ferjer i koronapandemien. Vi fikk til en tur til verftet i Tyrkia, men har siden hatt en del inspeksjoner via video. Heldigvis har vi hatt et godt site-team som har fulgt opp i Tyrkia, forteller Sæter.

Driftsleder, Annette Røberg, er også fornøyd med MF «Hidle».
- Jeg tror passasjerene kommer til å sette pris på en ferje med større kapasitet, et kiosktilbud, er romslig og har bedre universell utforming. Vi øker kapasiteten på sambandet med 12 bilplasser.

MF «Hidle» vil ha plass til 60 biler og 195 passasjerer. Den skal gå på biodiesel og er energioptimalisert
– Skroget er bygget for å bruke minst mulig energi og det er brukt silikonbunnstoff som gjør at den lettere glir gjennom vannet og en unngår groing, forklarer Røberg.

Ferjen er klargjort for fremtidig bruk av hydrogen om dette blir aktuelt.