Informasjon om "Autopass for ferje" i Norled

 • Hos Norled vil du kunne betale med AutoPASS ferje-kort fra 1. januar 2019, i tillegg til dagens eksisterende ferjekort.
 • Norled begynner ikke med AutoPASS brikke-betaling før i 2020. Norled og våre billettører kan ikke besvare spørsmål rundt brikke-betaling og andre selskapers samband.
 • Med AutoPASS ferje-kort kjøper du billett om bord, og på akkurat samme måte som med dagens eksisterende ferjekort:  Du løser billett (inkl sjåfør) tilsvarende bilens lengde, samt billett for alle passasjerer.
 • Prisene hos Norled, enten du betaler med AutoPASS ferje-kort eller de gamle kortene, tar utgangspunkt i samme prisregler, se Vegvesenets Riksregulativ for ferjetakster 2019, med tilhørende pris-tabell 
 • Merk at alle gamle kort fortsatt er gyldige hos Norled på nyåret, og at disse kan brukes på akkurat samme måte som før, i flere måneder framover.  Se «Overgangsordninger» under her.
 • Norled kan ikke selge eller fylle på de nye AutoPASS-kortene . Se informasjon på www.autopassferje.no om hvordan du kan bestille ditt kort, og hvordan ordningen fungerer.
 • Norled administrer ikke denne ny-ordningen, og kan ikke svare på vegne av Vegvesenet.
  VI MÅ HENSTILLE TIL AT ALLE SPØRSMÅL STILLES TIL VEGVESENETS SERVICE-TJENESTE FOR ORDNINGEN:  autopassferje.no eller deres tlf  55 30 00 00 .
 • Du bør vurdere å skaffe deg AutoPASS ferjekort i god tid før utløp av overgangsordningen. De reisende oppfordres til å bruke opp restverdien i Norled-kortet sitt. Hvis du vil ha refundert restverdien i Norled-kortet ditt (og pant), fungerer det på samme måte som før, ved å fylle ut skjema på nett  https://dialog.norled.no/avslutte-verdikort og sende inn kortet ditt, etter instruksjoner der.

ALLE SPØRSMÅL STILLES TIL VEGVESENETS SERVICE-TJENESTE FOR ORDNINGEN: www.autopassferje.no eller deres tlf  55 30 00 00.

 

Fra Vegvesenets generelle informasjon om ordningen: 

Betalingsordningen AutoPASS for ferje innføres fra 1. januar 2019

Avvikling av gammel ordning
Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort ferjekort stanses imidlertid 30. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, må kontakte ferjeselskapet som har utstedt kortet.

Dagens storbrukerkort kan brukes t.o.m. 31.03.2019, men det anbefales at bedrifter tegner ny AutoPASS-ferjeavtale i god tid.

Innføring av ny betalingsordning: AutoPASS-for ferje

AutoPASS for ferje startes opp 1. januar 2019 og skal erstatte dagens nasjonale ordning med verdikort og storbrukerkort. I den nye betalingsordningen blir det mulig å betale med AutoPASS-ferjekort eller AutoPASS-brikke som er knyttet til en sentral AutoPASS-ferjekonto. 

AutoPASS-ferjekort benyttes på ferjesamband med passasjerbetaling og AutoPASS-brikker der det bare betales for kjøretøyet. Se mer informasjon på www.autopassferje.no eller hos det enkelte ferjeselskap.

Anskaffelse av AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikker

 • AutoPASS-ferjekort blir tildelt og utsendt i forbindelse med opprettelse av AutoPASS-ferjekonto.
 • AutoPASS-brikker fås hos et bompengeselskap, se www.autopass.no for informasjon.
 • De som allerede har brikke montert i bilen trenger kun å opprette en AutoPASS-ferjekonto i tillegg.

Opprettelse av AutoPASS-ferjekonto

Inngåelse av avtale, opprettelse av AutoPASS-ferjekonto og innbetaling av forskudd skjer via www.autopassferje.no. Private kan knytte to kjøretøy til en avtale, mens bedrifter kan knytte så mange kjøretøy det er behov for til en avtale.

 Via "Min side" på www.autopassferje.no kan kvitteringer og oversikt over reiser hentes ut.

Informasjon

Mer informasjon om ordningen finnes på www.autopassferje.no


Publisert: 21-12-2018