Hydrogenferje-avtale gir nullutslipp i ferjesektoren

- Dette er teknologiutvikling i verdensklassen. Verden ser til Norge. Hydrogen blir den siste brikken for å få nullutslipp i ferjesektoren. Hydrogen er løsningen der elektrisk drift alene ikke er mulig, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Nullutslipp i ferjesektoren gir en utslippsreduksjon på 600.000 tonn CO2 hvert år.

Verdens første
Utviklingskontrakten som Norled vant i skarp konkurranse med Fjord 1 og Boreal om utvikling, bygging og drift av en hydrogen-elektrisk ferje hvor minimum 50 prosent av energibehovet dekkes av hydrogen.

- På Norleds vegne er jeg både stolt og ydmyk over å få være med på dette pioner-prosjektet. Vi gleder oss til å samarbeide om nok et utviklingsprosjekt initiert av Statens Vegvesen. Dette representerer et grønt historisk vendepunkt både for Norled og resten av den maritime sektoren, sier styreleder Ingvald Løyning i Norled.   

Han legger til at Norled gjennom utviklingskontrakten som skapte batteriferjen MF «Ampere» i 2015 har bevist at innovasjon og nytenkning på tvers av dyktige maritime miljøer er en suksessformel for å skape en grønnere og mer miljøvennlig ferjesektor.

I dag er det ingen sammenlignbare hydrogendrevne fartøy i drift.

Ferja skal gå på riksveg 13-sambandet Hjelmeland – Skipavik – Nesvik i Rogaland fra 2021.

Ferja vil ha god kapasitet, og kunne ta opptil 299 passasjerer og 80 biler.   

I verdenstoppen
Nå er det Norled og deres samarbeidspartnere og leverandører som skal bringe prosjektet videre til operativ drift i 2021.

- Jeg er imponert over arbeidet som er nedlagt av rederiene og deres samarbeidspartnere. Vi har fått tilbud på tre gode løsninger. Arbeidet har vært omfattende og mange aktører er involvert. Rederienes klasseselskaper, Sjøfartsdirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært viktige medspillere. Arbeidet har knyttet sammen mye av det siste innen innovativ, klimavennlig og fremtidsrettet maritim teknologi, sier Gustavsen.

Norge er allerede verdensledende på null- og lavutslippsteknologi. Vegdirektøren mener at aktørene har et godt utgangspunkt når de neste hydrogenprosjektene blir lansert rundt om i verden.

- Konseptet for den nye hydrogenfergen ligger klart. Foran oss venter både utviklingsarbeid og detaljplanlegging. Jeg er trygg på at Norled vil levere et nytt innovativt produkt som blir en grønn milepæl med suksess for alle involverte parter, sier Løyning.

*** 

Statens vegvesen:
Vegdirektør Terje Moe Gustavsen treffes
via pressesjef Kjell Bjørn Vinje, telefon 951 36 757

Norled AS:
Styreleder Ingvald Løyning, telefon: 905 40 855
Kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal, telefon: 951 29 383

***

Mer om Vegvesenets RV13 Utviklingskontrakt-prosjekt:
https://www.vegvesen.no/Riksveg/rv13hydrogenelektriskferje

Mer om Norled AS:
https://www.norled.no/

Fotokredritering hovedbilde signering: Tore Henning Larsen  

 

Illustrasjon: Arbeidsdesign og skisse