Dobbeldåp i Harstad

Dobbel dåp i Harstad
Fv.  fartøysjef Oddvar Samuelsen, viseadministrerende Lars Jacob Engelsen, styreleder i Troms fylkestrafikk Toini Løvseth

MF Ibestad

MF Kvernsund

Dobbeldåp i Harstad

Lørdag 31. januar var tiden kommet for å døpe de to nybyggene MF Ibestad og MF Kvernsund. Ledelsen i Norled var godt representert under dåpen.

Toini Løvseth som er styreleder i Troms fylkestrafikk er gudmor til MF Ibestad og Jorunn Berg, siste ordfører i Bjarkøy kommune, er gudmor til MF Kvernsund. Begge gudmødre fikk knust champagneflaskene mot skrogene uten problemer. 

MF Ibestad går i sambandet Stangnes - Sørrollnes mens MF Kvernsund skal gå i Bjarkøysambandet.