Betaling med AutoPASS ferjekort hos Norled

Norled har ikke brikke-lesing på noen av sine samband.
Betaling skjer som før: Du løser billett (inkl sjåfør) tilsvarende bilens lengde, samt billett for alle passasjerer.

Vegvesenet innførte AutoPASS Ferjekort fra 1.januar 2019, inkl en overgangsperiode, som annonsert på norled.no og om bord siden januar 2019, samt hos Vegvesenet på autopassferje.no.

Fra og med mandag 1.juli 2019 er ingen kort fra det gamle «Nasjonalt Ferjekort»-systemet lenger gyldig om bord på bilferjene i Norge.

Etter overgangsperioden på 6 måneder vil mange har brukt opp verdien i sitt gamle Norled Verdi-kort allerede, og bestilt seg AutoPASS Ferjekort fra autopassferje.no . (Se lenger ned for refusjon, dersom du fremdeles har verdi igjen i det utgåtte Norled-kortet.)

Vegvesenets «Riksregulativet for Ferjetakster» (kap. 13) beskriver hva som er gyldig betalingsmiddel fra og med 1.juli. 2019, på ferjer der det ikke er brikke-betaling:

  1. Kontanter (Norled aksepterer NOK)
  2. Bankkort (Norled aksepterer også noen typer kredittkort)
  3. AutoPASS ferjekort
  4. Lokale produkter: Ungdomskort og Periodekort (Norleds «månedskort med bilde»).

Refusjon, utgått kort:
Hvis du vil ha refundert restverdien i Norled-kortet ditt (og pant), fungerer det på samme måte som før, ved å fylle ut skjema på https://dialog.norled.no/avslutte-verdikort og sende inn kortet ditt, etter instruksjonene der.

 

Om Autopass hos Norled ellers:

  • Norled kan ikke selge eller fylle på de nye AutoPASS-kortene. Se informasjon på http://www.autopassferje.no/ om hvordan du kan bestille ditt kort, og hvordan ordningen fungerer.
  • Med AutoPASS ferje-kort kjøper du billett om bord, og på akkurat samme måte som med eldre ferjekort:  Du løser billett (inkl sjåfør) tilsvarende bilens lengde, samt billett for alle passasjerer.
  • Prisene hos Norled, enten du betaler med AutoPASS ferje-kort eller de gamle kortene, tar utgangspunkt i samme prisregler, se Vegvesenets Riksregulativ for ferjetakster 2019, med tilhørende pris-tabell
  • Norled administrer ikke ny-ordningen med AutoPASS, og kan ikke svare på vegne av Vegvesenet:
  • VI MÅ HENSTILLE OM AT ALLE SPØRSMÅL OM AUTOPASS STILLES TIL VEGVESENETS SERVICE-TJENESTE FOR ORDNINGEN:  autopassferje.no eller deres tlf  55 30 00 00 .