M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Norleds hurtigbåter gir store miljøgevinster i Trondheimsfjorden

Fra 2024 blir Trondheimsfjorden grønnere med nye fartøy fra Norled. – Fremtidsrettede løsninger og ny teknologi gir oss et langt mer bærekraftig tilbud, sier administrerende direktør i AtB, Grete Fuglem Tennås.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Norleds hurtigbåter gir store miljøgevinster i Trondheimsfjorden

Norleds hurtigbåter gir store miljøgevinster i Trondheimsfjorden
Fra 2024 blir Trondheimsfjorden grønnere med nye fartøy fra Norled. – Fremtidsrettede løsninger og ny teknologi gir oss et langt mer bærekraftig tilbud, sier administrerende direktør i AtB, Grete Fuglem Tennås.

Norled AS vant kontrakten og skal tilby transport med hurtigbåt for rutene:

  • Rute 800 Trondheim – Kristiansund
  • Rute 805 Trondheim – Brekstad
  • Rute 810 Trondheim – Vanvikan

Kontrakten mellom AtB og Norled AS ble signert 14. oktober 2022 og varer til 24.04.2030 og med 4 års betinget opsjon gitt oppnåelse av miljømål og ensidig 1 års for AtB. 
– Vi er stolte og svært fornøyde med at AtB sammen med Norled kan tilby en langt bedre reiseopplevelse for passasjerene og med store miljøbesparelser. Helt nye, topp moderne fartøy med god plass og store vindusflater, vil gjøre reisen både mer komfortabel, stille og miljøvennlig, sier Fuglem Tennås.


På strekningen Trondheim – Kristiansund (rute 800) settes det inn to helt nye elektriske fartøy. Sammenlignet med i dag, målsettes det å redusere Co2-utslippene på sambandet med inntil 70 prosent. For sambandet Trondheim – Brekstad (rute 805) blir det også nytt, elektrisk fartøy. Her 
ligger utslippsreduksjonen opp til hele 80 prosent sammenlignet med dagens løsning. I oppstartsperioden vil sambandene driftes av alternative fartøy frem til de nye båtene er på plass i løpet av 2024.

– Enovas rolle er å støtte de som går foran og utslippene fra transportsektoren må ned dersom vi skal klare omstillingen til lavutslippssamfunnet. Trøndelag fylkeskommune tar her viktige steg for å 
etablere en infrastruktur for lading av hurtigbåter på strekningen Trondheim-Brekstad og Trondheim-Vanvikan, sier Gunnel Fottland, markedssjef for sjøtransport i Enova. 


På strekningen Trondheim – Vanvikan (rute 810), vil fartøyet MS Tidevind bygges om til batterihybrid-drift. Sambandet vil dermed få nesten 100 prosent mindre Co2-utslipp enn i dag.


– Vi er svært glade for å vinne anbudet med et fremtidsrettet hurtigbåtkonsept som inkluderer energieffektivt fartøysdesign og vår nye batteribytteløsning SHIFTR. Hurtigbåtkonseptet vil kunne redusere CO2-utslippene med 15 000 tonn årlig sammenlignet med tradisjonell dieseldrift. Vi ser frem til samarbeidet med AtB om å levere bærekraftige og gode reiseopplevelser, sier administrerende direktør i Norled, Heidi Wolden.

– Trøndelag fylkeskommune har i mange år jobbet for å legge til rette for et teknologiskifte i hurtigbåtmarkedet. Dette har vi gjort i tett samspill med Miljødirektoratets klimasatsordning. Vi er glade for at Norled, Enova og AtB nå har gjort dette mulig, sier Konrad Pütz, direktør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune.

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...