M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB

Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB  Norled har klatret helt i toppen på GRESB sin årlige måling av hvordan bedrifter måler og følger opp bærekraft innenfor kategorien «Øvrig Transport». 

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB

Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB
Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB  Norled har klatret helt i toppen på GRESB sin årlige måling av hvordan bedrifter måler og følger opp bærekraft innenfor kategorien «Øvrig Transport». 

I løpet av 2022 har Norled doblet sin totale poengsum i GRESB fra 47 poeng av 100 i 2021 til 94 av 100 poeng i 2022. 

– Dette er fantastiske resultater og viser at det lønner seg å organisere bærekraftsarbeidet godt. Vi utviklet i 2021 en bærekraftsstrategi og et bærekraftsprogram som vi nå jobber etter. Vi har en intern arbeidsgruppe som virkelig har stått på for å nå disse resultatene, og mange ansatte i vår organisasjon har bidratt i prosessen, sier kommersiell direktør Lars Inge Vågen som er bærekraftansvarlig i Norled. 

Arbeidet med å sette mål for 2030 og strukturere GRESB arbeidet er ledet av prosjektleder Hilde-Kristin Sæter sammen med Harald Inge Vestbø og Lars Inge Vågen. 

-Det er veldig gøy å få så god poengsum etter mye arbeid i prosjektgruppen og viktige bidrag fra flere deler av selskapet som Kvalitet, Helse, Miljø og Sikkerhet, HR og fra fartøyene våre som blant annet rapporterer inn energiforbruket, forteller Hilde-Kristin Sæter. 

Målet for 2022 var 75 poeng.  Med et resultat på 94 prosent er det bare å juble. Likevel er det fremdeles 6 poeng å jakte etter. 

-Vi jobber videre med å oppdatere våre retningslinjer og gjør nye risikovurderinger knyttet til hvordan ulike bærekraftstiltak påvirker selskapet. I tillegg kommer det flere krav knyttet til Åpenhetsloven som vi må følge opp, forklarer Hilde-Kristin.

Om GRESB 

Organisasjonen GRESB vurderer årlig hvor bra store og små infrastruktur- selskaper i hele verden gjør det på en rekke bærekraftsindikatorer. Vurderingene tar utgangspunkt i en rekke internasjonalt anerkjente rapporteringsstandarder som GRI, PRI, SASB, DJSI, TCFD anbefalinger, Paris- avtalen og FNs bærekraftsmål i tillegg til regionale og nasjonale retningslinjer. Den omfattende analysen går gjennom dokumenterte svar på en rekke spørsmål hos mer enn 1, 500 bedrifter internasjonalt. 

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...