M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Nå har den elektriske ferjen MF «Ampere» gått 6 x ekvator

Verdens første elektriske bilferje MF «Ampere» har nå gått en distanse tilsvarende seks ganger rundt ekvator siden oppstarten i 2015. – En milepæl for norsk innovasjon, men også en gledelig markering av at vi har spart miljøet for et forbruk på cirka 3 millioner liter diesel, sier konsernsjef i Norled og eier av MF «Ampere», Ingvald Løyning.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Nå har den elektriske ferjen MF «Ampere» gått 6 x ekvator

Norled ligger an til å vinne konkurransen om å bygge og operere hydrogenferjen som skal inn på Hjelmelandssambandet fra 2021. Statens Vegvesen har meddelt at Norled AS er innstilt som vinner og kontraktspartner for riksvegfergesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik i Rogaland.
Verdens første elektriske bilferje MF «Ampere» har nå gått en distanse tilsvarende seks ganger rundt ekvator siden oppstarten i 2015. – En milepæl for norsk innovasjon, men også en gledelig markering av at vi har spart miljøet for et forbruk på cirka 3 millioner liter diesel, sier konsernsjef i Norled og eier av MF «Ampere», Ingvald Løyning.

Pressemelding:  Norsk maritim milepæl: 

Batteriferjen MF «Ampere» går til daglig i rute mellom Lavik og Oppdal på Sognefjorden.  

– Da vi bygget og sjøsatte «Ampere» var Norled, sammen med verftet Fjellstrand i Hardanger, unike i sitt slag og «Ampere» en verdenssensasjon. Å lykkes med et grønt ferjealternativ har gitt positive ringvirkninger, og vi er både glade og stolte over å se at utviklingen og bruken av batteriferjer er blitt svært sentrale i den politiske styringen og debatten om det grønne skiftet, sier Løyning. 

MF «Ampere» er en helelektrisk ferje. Hadde derimot ferjen gått på diesel ville den på samme strekning brukt om lag 3 millioner liter diesel, som ville medført et utslipp tilsvarende nær 8.100 tonn CO2.

Fjellstrand i Hardanger bygde verdens første batteribilferge med konvensjonell fremdrift, MF «Ampere». Det er nå flere titalls elektrisk ferger i bestilling. Erfaringene med «Ampere» viser at drivstoffkostnadene med en elektrisk ferge er betydelig lavere enn ved en konvensjonell ferje.

– Dette beviser at det lønner seg å investere i grønn teknologi – både for miljøet og for lommeboken. Selvsagt er det noen startkostnader som må tas høyde for, men over tid ser vi at grønn teknologi er god forretningsdrift, sier Løyning. 

Han berømmer Statens Vegvesen for at de i sin tid utlyste en anbudskonkurranse som tok til orde for å lokke frem innovasjon og en utviklingsferje. 

– Resultatet ble «Ampere» som etter vårt syn ble det norske miljøutstillingsvinduet for innovativ ferjedesign som Statens Vegvesen ønsket, sier Løyning. 

God regularitet 

«Ampere» har 34 daglige avganger på hverdager og har en kapasitet på opptil 120 biler og 350 passasjerer om bord. 
– I og med at «Ampere» var første grønne ferje ut, har vi selvsagt opplevd noen barnesykdommer. Derfor er det nå svært gledelig at regulariteten så langt i 2018 har ligget på høye 98,7 %, der avvikene skyldes en kombinasjon av både vær og vind samt noen tekniske utfordringer, sier Løyning. 

Enorm internasjonal interesse

MF «Ampere» fått betydelig omtale og blitt lagt merke til også langt utenfor Norges grenser. 

– Dette tror vi er starten på historien hvor det grønne skiftet vil gi en renessanse for den norske maritime sektoren. Dersom næringen bruker dette teknologiske fortrinnet og utstillingsvinduet rett tror vi at dette kan bidra til at norske verft lykkes med omstillingen etter oljealderen, sier Løyning.

Han legger samtidig til at den største utfordringen for norske beslutningsmyndigheter, er at iveren etter å omstille til miljøvennlige løsninger blir så stor, at alle investeringsmidlene kanaliseres inn i en og samme teknologiske løsning.

– Den teknologiske utviklingen går svært fort, og vår bekymring er først og fremst at myndighetene som setter krav til rederiene, går for løsninger der alle midlene blir låst til 2018-teknologi. Da risikerer vi at næringen er utdatert i løpet av noen få år. 

– Vår erfaring med «Ampere» viser også at det er ekstremt viktig at myndighetene har samarbeidsvilje, god innsikt og forståelse for de utfordringene en elektrifisering betyr for energitilførsel, justert infrastruktur, åpen innovasjon og debatten om eierskap, sier Løyning. 

For mer informasjon kontakt: 

Marianne Frønsdal, kommunikasjonsdirektør i Norled på telefon:  95 12 93 83

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...