M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Myndighetene innfører betaling via bilens kjennemerke

Vegvesenets tilnærming til riktig prising av veireiser.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Myndighetene innfører betaling via bilens kjennemerke

Myndighetene innfører betaling via bilens kjennemerke
Vegvesenets tilnærming til riktig prising av veireiser.

I følge pressemelding fra samferdselsministeren vil myndighetene nå innføre betaling via bilens kjennemerke, som alternativ til AutoPASS-brikken. Norled mener dette er en fornuftig løsning for å unngå smitte-kontakt mellom våre reisende og våre mannskaper.  Dette vil også gjøre det enklere for alle reisende, når det nå blir samme praksis for ferje-reiser, som ved betaling i bomstasjonene langs vegene ellers.

Norled avventer imidlertid instruks fra våre Oppdragsgivere om hvordan og når dette skal settes i verk på de forskjellige ferjesambandene. Det samme gjelder endringer i ferjeprisene som følge av endringer i MVA-sats, samt prisnedsettelser på riksveg-ferjene.

Norled fastsetter ikke prisene i de sambandene vi trafikkerer på oppdrag fra våre Oppdragsgivere.

Se også beskrivelsen på Vegvesenets sider, som forklarer hvordan Vegvesenet vil besørge at reisen kommer til å bli belastet med riktig pris.

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...