M

Lukk

U
#

Back

Tilbake

Informasjon om «Autopass for ferje» i Norled

Hos Norled vil du kunne betale med AutoPASS ferje-kort fra 1. januar 2019, i tillegg til dagens eksisterende ferjekort. Norled begynner ikke med AutoPASS brikke-betaling før i 2020. Norled og våre billettører kan ikke besvare spørsmål rundt brikke-betaling og andre selskapers samband.

News

Nyheter

Tilbake

Back

Nyheter

News

Informasjon om «Autopass for ferje» i Norled

Informasjon om "Autopass for ferje" i Norled
Hos Norled vil du kunne betale med AutoPASS ferje-kort fra 1. januar 2019, i tillegg til dagens eksisterende ferjekort. Norled begynner ikke med AutoPASS brikke-betaling før i 2020. Norled og våre billettører kan ikke besvare spørsmål rundt brikke-betaling og andre selskapers samband.

OPPDATERING 15. mars 2019

 • Hos Norled har du kunnet betale med AutoPASS ferje-kort fra 1. januar 2019, i tillegg til kort av den eldre ferjekort-typen.
 • Fra og med 1. april 2019 skal Norled ikke lenger selge fler Norled-kort. Vi skal også slutte å fylle på mer verdi i Norled-kortene.  Dette er i henhold til Vegvesenets overgangsordning, se figur.
 • Verdi-kort som er kjøpt før april, og påfyll gjort før april, kan fortsatt brukes i 3 måneder til.
 • Norled kan ikke selge eller fylle på de nye AutoPASS-kortene. Se informasjon på www.autopassferje.no om hvordan du kan bestille ditt kort, og hvordan ordningen fungerer.
 • De reisende oppfordres til å bruke opp restverdien i Norled-kortet sitt i overgangsperioden. Hvis du vil ha refundert restverdien i Norled-kortet ditt (og pant), fungerer det på samme måte som før, ved å fylle ut skjema på nett  https://dialog.norled.no/avslutte-verdikort og sende inn kortet ditt, etter instruksjonene der.
 • Storbruker-kort opphører helt fra og med 1.april. Alle selskap har allerede fått tilsendt brev om dette.
 • Norled Periodekort («Månedskort med bilde») fortsetter som før, og blir ikke faset ut ved overgangen til AutoPASS-kort.

Om Autopass hos Norled ellers:

 • Norled begynner ikke med AutoPASS brikke-betaling før i 2020, og da på noen spesifikke samband. Norled og våre billettører kan ikke besvare spørsmål rundt brikke-betaling og andre selskapers samband.
 • Med AutoPASS ferje-kort kjøper du billett om bord, og på akkurat samme måte som med eldre ferjekort:  Du løser billett (inkl sjåfør) tilsvarende bilens lengde, samt billett for alle passasjerer.
 • Prisene hos Norled, enten du betaler med AutoPASS ferje-kort eller de gamle kortene, tar utgangspunkt i samme prisregler, se Vegvesenets Riksregulativ for ferjetakster 2019, med tilhørende pris-tabell
 • Norled administrer ikke ny-ordningen med AutoPASS, og kan ikke svare på vegne av Vegvesenet:
 • VI MÅ HENSTILLE OM AT ALLE SPØRSMÅL STILLES TIL VEGVESENETS SERVICE-TJENESTE FOR ORDNINGEN:  autopassferje.no eller deres tlf  55 30 00 00 .

ALLE SPØRSMÅL STILLES TIL VEGVESENETS SERVICE-TJENESTE FOR ORDNINGEN: 
www.autopassferje.no eller deres tlf  55 30 00 00 . 

Ytterligere Informasjon fra Statens Vegvesen:

Betalingsordningen AutoPASS for ferje innføres fra 1. januar 2019

Avvikling av gammel ordning

Dagens verdikort kan brukes t.o.m 30.06.2019.  Påfylling av ny verdi i verdikort ferjekort stanses imidlertid 30. mars 2019. Kunder som ønsker å få refundert restverdien i verdikortet før denne er oppbrukt, må kontakte ferjeselskapet som har utstedt kortet.

Dagens storbrukerkort kan brukes t.o.m. 31.03.2019, men det anbefales at bedrifter tegner ny AutoPASS-ferjeavtale i god tid.

Innføring av ny betalingsordning: AutoPASS-for ferje

AutoPASS for ferje startes opp 1. januar 2019 og skal erstatte dagens nasjonale ordning med verdikort og storbrukerkort. I den nye betalingsordningen blir det mulig å betale med AutoPASS-ferjekort eller AutoPASS-brikke som er knyttet til en sentral AutoPASS-ferjekonto. 

AutoPASS-ferjekort benyttes på ferjesamband med passasjerbetaling og AutoPASS-brikker der det bare betales for kjøretøyet. Se mer informasjon på www.autopassferje.no eller hos det enkelte ferjeselskap.

Anskaffelse av AutoPASS-ferjekort og AutoPASS-brikker

 • AutoPASS-ferjekort blir tildelt og utsendt i forbindelse med opprettelse av AutoPASS-ferjekonto.
 • AutoPASS-brikker fås hos et bompengeselskap, se www.autopass.no for informasjon.
 • De som allerede har brikke montert i bilen trenger kun å opprette en AutoPASS-ferjekonto i tillegg.

Opprettelse av AutoPASS-ferjekonto

Inngåelse av avtale, opprettelse av AutoPASS-ferjekonto og innbetaling av forskudd skjer via www.autopassferje.no. Private kan knytte to kjøretøy til en avtale, mens bedrifter kan knytte så mange kjøretøy det er behov for til en avtale. 

Via «Min side» på www.autopassferje.no kan kvitteringer og oversikt over reiser hentes ut.

Informasjon

Mer informasjon om ordningen finnes på www.autopassferje.no

Flere nyheter

More news

Nye elektriske ferjer kutter utslippene på sambandet Stokkvågen-Lovund-Træna med opp til 90 prosent

Norled vant anbudskonkurransen om ferjesambandene Stokkvågen-Lovund med mellomsteder og Stokkvågen-Træna med mellomsteder etter å ha levert et...

Vi søker landkrabber og sjøulker

Norled er i full gang med en rekke nye ferje- og hurtigbåtprosjekter. Her skjer det mye både på land og vann, og mer skal det bli. Vi har flere...
GRESB 2023

Vi sanket hele 98 poeng av 100 mulige i GRESB sin vurdering av vårt bærekraftarbeid i 2022!

Norled jobber med å gjøre bransjen grønnere og kutte våre utslipp, men skal vi snakke om bærekraft og grønne løsninger må også dokumentasjonen være...
Frimerkelansering -Ampere

Verdens først elektriske ferje har fått sitt eget frimerke

MF «Ampere» hedres med et helt nytt frimerke denne høsten. I slutten av september ble frimerke presentert og overlevert om bord på ferjen som går...

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Norled, Remota og Seam signerer intensjonsavtale for kontrollsentre og autonome fergeoperasjoner

Kunstig intelligens og kamera gir nøyaktig oversikt over passasjerer

Å holde tellingen på antall passasjerer som kjører eller går om bord i en ferje kan være utfordrende når det skal gå fort og effektivt med avganger...

Verdens første skip på flytende hydrogen overbeviser

Pionerfartøyet MF «Hydra» har etter de først månedene i drift bevist at flytende hydrogen på skip er både mulig og effektivt. Erfaringen viser at...

Tre nye elektriske ferjer i drift i Indre Sogn

1.mai blir alle de tre nye elektriske ferjer satt i drift på sambandet Vangsnes-Hella-Dragsvik. Sambandet i Sogn har nå på plass utslippsfrie ferjer...
MF «Hydra» verdens første:

MF «Hydra» verdens første:

Seiler utslippsfritt på flytende hydrogen Når MF Hydra i dag settes i drift med utslippsfritt hydrogen, er det banebrytende på flere måter. I...

Nå seiler vi elektrisk på Ullsfjorden!

Første elektriske ferje seiler i Troms. MF «Folkestad» er bygget om til elektrisk drift og ladetårn er på plass ved Breivikeidet. Etter en periode...