Hurtigbåt

En god reiseopplevelse er mer enn å komme frem

Norled tilbyr nettsalg på rutene

  • Bergen-Sogn-Flåm-Bergen
  • Bergen-Selje-Bergen
  • Hardangerfjorden (kun sommerrute)

For priser og annen informasjon om våre hurtigbåttilbud,
send e-post til booking@norled.no eller ring 51 86 87 00.

Trafikkinfo

Sunnhordlandruten

Normal drift

Det blir normal drift i sambandet og rute 3 fra avgang kl.15:15 fra Leirvik.

Tromsø - Harstad

Smitte 20.07

Smitte 20. juli Troms fylkestrafikk har blitt informert av FHI om bekreftet Covid-19-tilfelle hos passasjerer som reiste følgende strekning: Linje 2 hurtigbåt Harstad – Tromsø 20. juli, avgang kl. 07:00. Linje 2 hurtigbåt Tromsø - Harstad 20. juli, avgang kl 16:15 FHI anser risikoen for smitteoverføring til andre reisende for liten, men ber alle passasjerer på aktuelle seilinger om å følge med på egen helsetilstand, og gå i karantene og kontakte lege hvis symptomer oppstår.

Røvær og Feøy

Ruteinformasjon

Feøy Express vil i ukedager gå Feøy ruten fra 0650 til 1655 og kveldsruter fra Haugesund 2015 og ut kvelden. Lørdag og Søndag vil Feøy Express gå alle ruter fra kl 19:30 fra Feøy og ut kvelden. Siste avgang fra Haugesund kl 2230 ukedager og 2245 Fre,Lør vil gå fra Haugesund til Røvær, Kveitevik og Feøy. Kan medføre litt forsinkelse på siste tur Fra Kveitevik hvis passasjerer til Røvær. Tlf nr Feøy Express 47518073

Ryfylkerutene

Hjelmelandsruten.

Grunnet stenging av Helgøysund i Årdal må det regnes med forsinkelse i Hjelmelandsruten på ca.5-10 minutt. Dette vil vedvare ut anleggsperioden.

Svensby – Breivikeidet

Forsinkelse

Det er ca. 7 minutt forsinkelse i sambandet grunnet stor trafikk. Forsinkelsen vil gradvis bli tatt inn.

Ryfylkeferjen

Forsinkelse

Det er ca. 30 minutt forsinkelse i sambandet grunnet stor trafikk. Det forventes normal drift fra avgang kl.17:05 fra Judaberg.

Ryfylkeferjen

Anløp Brimse

Ryfylkeferjen: Grunnet utras av ferjekai blir anløp av Brimse kansellert inntil videre.

Lavik-Oppedal

Ekstra sommer rute

Lavik-Oppedal: M/F Stavanger vil gå ekstra sommer produksjon i C.ruten på lørdager fra kl.09:50-kl.17:20 i perioden 03.07.2021 til 07.08.2021.

Botnhamn - Brensholmen

Ruteinformasjon

Ekstra produksjon på lørdager i juli og august kl.20.00 fra Botnhamn og kl.21.00 fra Brensholmen utgår.

Se alle varsler