AutoPASS-Brikke

Fra 1. januar 2020 må du ha AutoPASS-Brikke for å få rabatt på reise på disse fergesambandene hos Norled: 

- Volda- Folkestad
- Solavågen-Festøya
- Mannheller- Fodnes 
- Vangsnes – Hella – Dragsvik
- Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad
- Fjelbergsambandet: Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Borgundøy


 Foto: Robin Lund

• Fra 1. januar 2020 er det ikke lenger mulig å bruke AutoPASS-ferjekort eller andre ferjekort på de overnevnte sambandene. For å få rabatt må du betale ved hjelp av AutoPASS-Brikke.

• Hvis du ikke har AutoPASS- Brikke må du kjøpe vanlig billett om bord. Du kan betale med kontanter eller bankkort, og prisen vil være ordinær ferjetakst uten rabatt.

• Les mer på www.autopassferje.no om hvor du kan bestille brikke.

• Med AutoPASS-brikke utan ferjeavtale får du 10% rabatt på ferjebilletten

• Hvis du ønsker enda høyere rabatt, kan du opprette konto hos www.autopassferje.no og knytte brikken din    opp mot ferjeavtalen. 

• Les om betaling og rabatt-avtaler for private og bedrifter på www.autopassferje.no

Hvordan reiser jeg med AutoPASS-brikke hos Norled?

I ferje-samband der AutoPASS-Brikke er tatt i bruk som betalingsmiddel gjelder følgende:
• Det blir tatt betalt kun for kjøretøy, og ikke for passasjerer


• Man kan betale fullpris-billett med kontanter eller betalingskort(bank-kort og noen kreditt-kort) hos billettør om bord.

• Hvis man har AutoPASS-Brikke montert, vil betaling skje ved denne, og til rabattert sats.


• Ingen ferjekort (ei heller AutoPASS-kortet) kan brukes for betaling

 

Hvordan kjører jeg om bord, og hvor skjer betalingen?

 

• Du kjører akkurat som før, og på samme måte uansett hvordan du ønsker å betale: følg skilting og anvisninger.

 

• På vei inn mot ferjeområdet passerer alle under en portal. Her måles bilens lengde, akkurat denne dagen (dvs. med utstikkende last, ekstra-utsyr, tilhenger…)

 

• Det er en ny portal i forbindelse med ombord-kjøring til ferjen: Betaling med brikke skjer først idet du kjører om bord, og du får grønt lys her når betalingen er OK. Det er i tillegg et skilt på siden av kjørebanen som viser lengdeklassen for ditt kjøretøy.

 

• Dersom du fikk grønt lys og er enig i lengdeklassen, så kan du nå parkere på anvist plass ombord og forlate kjøretøyet.


• Følg med på skiltet som viser lengdeklassen bilen din er målt til. Dersom du mener dette er feil, kontakter du billettør ombord, etter avgang, og får det ordnet med én gang. Bli ved kjøretøyet til du har fått diskutert dette med billettøren.

 

• Dersom du ikke har brikke (eller brikke-lesingen ikke ga grønt lys), så kontakter du billettør om bord og kjøper billett : Bli ved kjøretøyet til du har fått kjøpt kontant-billett.

 

• På noen kaier er det ikke portaler. Da kjøper du billett hos billettør om bord. Billettøren har håndholdt brikke-leser, så betaling kan også da skje automatisk med bilens brikke. Bli ved kjøretøyet til du har fått bekreftet betaling ved hjelp av brikken.


• Din medvirkning er hjemlet i paragraf 7 i Forskrift om transport med ferje, «Den reisende er selv ansvarlig for å inneha gyldig reisebevis eller gyldig elektronisk/optisk identifiserbart betalingsmedium.»

Disse Norled-sambandene bruker AutoPASS-brikke fra 1/1-2020:

- Volda- Folkestad
- Solavågen-Festaya
- Mannheller- Fodnes 
- Vangsnes – Hella – Dragsvik
- Klokkarvik-Lerøy-Bjelkarøy-Hjellestad
- Fjelbergsambandet: Fjelberg-Sydnes-Utbjoa-Borgundøy

På resten av Norleds samband brukes fortsatt AutoPASS-ferjekort, se https://www.norled.no/ferje/ferjekort/ 

-AutoPASS- ferjekort bestilles hos www.autopassferje.no og knyttes til samme konto som brikken.

Se info på www.autopassferje.no 

Autopassferje.no vedlikeholder oversikten over hvilke AutoPASS-betalinger som er i bruk rundt om i landet. Se https://www.autopassferje.no/ferjesamband/

 

 

 

 

 

AutoPASS-Brikke