M

Lukk

U

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Verdikort

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Verdikort

Fra 1.januar 2019 innførte Vegvesenet sitt AutoPASS Ferjekort. Dette erstattet Norleds verdikort, med en overgangsperiode på 6 måneder. Som opplyst i forbindelse med omleggingen, kunne man søke refusjon av restverdien i verdikortet i en periode på 3 år etter denne endringen.

Denne refusjonsordningen opphørte 1.juli 2022.

Vi viser til Vegvesenets ‘RIKSREGULATIV FOR FERJETAKSTER Gjeldende fra 1. januar 2019’, avsnitt 12.6.1.4:
«Verdikort som blir ugyldig pga. tekniske endringer i billettsystemet refunderes kostnadsfritt i 3 år etter dato for ugyldighet. Etter dette anses verdikortet som verdiløst»