M

Lukk

Useful Information

Nyttig informasjon

Back

Tilbake

Rabatt ved NAV godkjent kjøretøy

Back

Tilbake

Useful Information

Nyttig informasjon

Rabatt ved NAV godkjent kjøretøy

Ledsagere

Personer som reiser i følge med en person som fremviser legitimasjonskort, der kommunen har bekreftet at vedkommende har behov for en eller flere ledsagere, reiser gratis. Dette gjelder både ved reiser uten bil og som passasjerer i ordinær bil.

Dersom ledsager er fører av kjøretøyet, inngår ledsager i prisen for kjøretøyet som det skal beregnes ordinær takst for.

NAV støttet kjøretøy

For kjøretøy anskaffet med støtte fra NAV (også omtalt som trygdebil, folketrygd bil, handicap bil), gis det 50 % rabatt på fullpris for kjøretøy. Dette gjelder også om bilens eier fyller vilkårene for stønad til bil fra NAV, men likevel har valgt å kjøpe bil uten slik støtte.

50 % rabatt gis også på en personbillett enten det er bilens eier eller en ledsager som fører bilen.

NAV-kontorene utsteder et spesielt legitimasjonsbevis påført kjøretøyets registreringsnummer. Dette må forevises sammen med annet identitetskort.

50 % rabatt gis kun for det kjøretøyet som NAV har utstedt legitimasjonsbevis for når eieren selv er med i bilen.

Tilhenger

For at det skal gis 50 % rabatt på en tilhenger stilles det samme krav til dokumentasjon fra NAV-kontoret som for bilen. Trygdebil med tilhenger skal løses på samme billett. Betales reisen med verdikort skal det også gis 50% rabatt på tilhenger selv om denne ikke er godkjent av NAV.