Sponsorvirksomhet

(Midlene i denne runden er tildelt. Mottagerene av sponsormidler kontaktes direkte. Neste frist for søknad er 1. april 2019.)

Norled er et rederi som driver rutetransport over hele Norge. Vi er opptatt av et nært og godt forhold til samfunnet vi leverer tjenester til. Vi ønsker å samarbeide med aktører innen idrett, kultur og ideell organisasjoner. Som tjenesteleverandør ser vi det som viktig å ha et nært og godt forhold til det samfunnet vi betjener. Med sponsormidlene ønsker Norled å fremme våre verdier og visjoner:

Respekt og likeverd 
- Våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere skal bli behandlet likeverdig og med respekt.

Åpenhet og ærlighet 
- Vi skal ha en åpen og ærlig dialog med våre medarbeidere, kunder og samfunnet omkring oss

Positivitet og godt humør
- Våre medarbeidere skal kjennetegnes ved at en er positiv og i godt humør

Ansvar og engasjement 
- Vi skal alle ta ansvar for å nå de målene vi har satt oss – fordi vi bryr oss

Gjennom sponsoravtalene ønsker Norled å bygge relasjoner til kunder, medarbeidere og våre samarbeidspartnere innenfor idrett, kultur og organisasjonsliv. Norled sin ambisjon ved å inngå sponsoravtaler er at avtalene skal være til beste både for våre partnere og oss.

Søknader om sponsormidler vil i alle tilfeller bli vurdert av Norleds sponsorkomite. Søkere som tildeles sponsormidler vil bli underrettet så snart det er tatt en beslutning.

Når du fyller ut søknad må du vite følgende:

  • Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. 
  • Vi støtter med pengebeløp, ikke støtteannonser.
  • Forklar formålet med sponsormidler.
  • Hva kan et sponsorengesjemement tilføre Norled? F.eks profilering av Norled gjennom logo på bekledning, hjemmeside, annonser etc.

 

Søknad sendes til post@norled.no


Publisert: 15-12-2014