Sponsorvirksomhet

Sponsorvirksomhet

Norled er et rederi som driver rutetransport over hele Norge. Vi er opptatt av et nært og godt forhold til samfunnet vi leverer tjenester til. Vi ønsker å samarbeide med aktører innen idrett, kultur og ideell organisasjoner. Som tjenesteleverandør ser vi det som viktig å ha et nært og godt forhold til det samfunnet vi betjener. Med sponsormidlene ønsker Norled å fremme våre verdier og visjoner:

Selskapets verdier er: Stolt, dynamisk og solid

Stolt: Jeg er stolt over jobben jeg og selskapet gjør for enkeltmennesker og samfunn.

Dynamisk: Jeg finner banebrytende og miljøvennlige løsninger. Jeg er fremsynt og endringsdyktig.

Solid: Jeg er kompetent og pålitelig. Jeg skaper resultater med høy fokus på kvalitet og effektivitet. 

Gjennom sponsoravtalene ønsker Norled å bygge relasjoner til kunder, medarbeidere og våre samarbeidspartnere innenfor idrett, kultur og organisasjonsliv. 

Søknader om sponsormidler vil i alle tilfeller bli vurdert av Norleds sponsorkomite. Søkere som tildeles sponsormidler vil bli underrettet så snart det er tatt en beslutning.

Når du fyller ut søknad må du vite følgende:

  • Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. 
  • Vi støtter med pengebeløp, ikke støtteannonser. Pr dags dato deler vi ut 5000 kr til 3 søkere 2 ganger i året.
  • Forklar formålet med sponsormidler.
  • Hva kan et sponsorengesjemement tilføre Norled? F.eks profilering av Norled gjennom logo på bekledning, hjemmeside, annonser etc.

 

Søknad sendes til post@norled.no