Sponsorvirksomhet

Norled er et rederi som driver rutetransport over hele Norge. Vi er opptatt av et nært og godt forhold til samfunnet vi leverer tjenester til. Vi ønsker å samarbeide med aktører innen idrett, kultur og ideell organisasjoner. Som tjenesteleverandør ser vi det som viktig å ha et nært og godt forhold til det samfunnet vi betjener. Med sponsormidlene ønsker Norled å fremme våre verdier og visjoner:

Respekt og likeverd 
- Våre medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere skal bli behandlet likeverdig og med respekt.

Åpenhet og ærlighet 
- Vi skal ha en åpen og ærlig dialog med våre medarbeidere, kunder og samfunnet omkring oss

Positivitet og godt humør
- Våre medarbeidere skal kjennetegnes ved at en er positiv og i godt humør

Ansvar og engasjement 
- Vi skal alle ta ansvar for å nå de målene vi har satt oss – fordi vi bryr oss

Gjennom sponsoravtalene ønsker Norled å bygge relasjoner til kunder, medarbeidere og våre samarbeidspartnere innenfor idrett, kultur og organisasjonsliv. Norled sin ambisjon ved å inngå sponsoravtaler er at avtalene skal være til beste både for våre partnere og oss.

Søknader om sponsormidler vil i alle tilfeller bli vurdert av Norleds sponsorkomite. Søkere som tildeles sponsormidler vil bli underrettet så snart det er tatt en beslutning.

Når du fyller ut søknad må du vite følgende:

  • Søknadsfrist er 1. april og 1. oktober. 
  • Vi støtter med pengebeløp, ikke støtteannonser.
  • Forklar formålet med sponsormidler.
  • Hva kan et sponsorengesjemement tilføre Norled? F.eks profilering av Norled gjennom logo på bekledning, hjemmeside, annonser etc.

 

Søknad sendes til post@norled.no


Publisert: 15-12-2014