Del på

Miljø og innovasjon - våre kjerneverdier

Vi er alle avhengige av gode samferdselsløsninger

Gode samferdselsløsninger er avgjørende for at velferdssamfunnet skal fungere. Varene må flyte effektivt mellom bedrifter og mellom bedriftene og butikkhyllene. Folk må komme seg dit de skal i tide og uten for mye venting. Små feil i dette systemet kan fort ha store konsekvenser.

Hva betyr det å ha miljø som kjerneverdi?

Norled er en del av infrastrukturen i samfunnet, og vi har alltid engasjert oss i tidens utfordringer. Da vi ble startet på 1850-tallet var utfordringen å binde by og land bedre sammen, slik at alle fikk ta del i utviklingen. Her bidro vi med nye fartøystyper som gav en regularitet man kunne stole på. I dag er utfordringen å sikre et velfungerende transportsystem, samtidig som utslippene reduseres drastisk. Igjen er det behov for nye løsninger, og igjen går Norled foran. Vi tenker miljø i alt vi gjør - fra design og bygging av nye fartøyer, til daglig drift med miljøvennlig navigasjon og kloke innkjøp.

Vi tar vår del av ansvaret

Sammen med noen av de beste teknologimiljøene i verden har Norled på bare noen få år utviklet helt ny teknologi som kan redusere utslippene fra vår bransje drastisk. Vår uttalte ambisjon er å kutte utslippene fra den norske ferjeflåten etterhvert som den nye typen fartøyer fases inn. På lange samband vil vi erstatte diesel med gass, på korte samband vil vi sette inn batteriferjer som tar vekk 100% av lokale utslipp. Samtidig prøver vi ut nye systemer for automatisk fortøying, og for logging av optimalt kjøremønster.

Norled går foran

Som en av de største aktørene innenfor ferjer i Norge, og den klart største innenfor hurtigbåt har vi i Norled en forpliktelse til å gå foran. Derfor er vi først i verden med en helt utslippsfri ferje basert på batteriteknologi og med gassferjer uten dieselmotor ombord. Samtidig har vi bygget noen av verdens største hurtigbåter i karbon, som er lettere enn aluminium og derfor bruker mindre drivstoff. Og kanskje viktigst: Siden ikke alle ferjene kan skiftes ut samtidig, prøver vi også ut løsninger som kan få ned utslippene fra de gamle dieselferjene - uten alt for store investeringer. Slik bruker vi overblikket, gjennomføringskraften og det kreative overskuddet i privat sektor til det beste for samfunnet.

 


Publisert: 14-11-2014