M

Lukk

Miljø og innovasjon – våre kjerneverdier

Miljø og innovasjon – en del av vårt DNA

Miljø og innovasjon sitter i ryggmargen

En av Norleds verdier er å være dynamisk. Med det betyr det at vi skal finner banebrytende og miljøvennlige løsninger. Vi skal være fremsynte og endringsdyktige. Norled har et viktig samfunnsoppdrag knyttet til infrastruktur og transport av mennesker og varer, og vi har alltid engasjert oss i muligheter og utfordringer. Da vi ble startet på 1850-tallet var utfordringen å binde by og land bedre sammen, slik at alle fikk ta del i utviklingen. Norled bidro med nye fartøystyper som gav en regularitet man kunne stole på. I dag er utfordringen å sikre et velfungerende transportsystem, samtidig som utslippene reduseres drastisk. Igjen er det behov for nye løsninger, og igjen går vi foran. Vi tenker miljø i alt vi gjør – fra design og bygging av nye fartøyer, til daglig drift med miljøvennlig navigasjon og kloke innkjøp

Utvikling av nullutslippsløsninger

Sammen med noen av de beste teknologimiljøene i verden har Norled utviklet ny teknologi som reduserer utslippene fra vår bransje drastisk. Vår ambisjon er å kutte utslippene fra den norske ferjeflåten etter hvert som nye fartøy fases inn. På lange samband ser vi at hydrogen er godt egnet, mens på korte samband setter vi inn batteriferjer som tar vekk 100 prosent av lokale utslipp. Norled var først i verden med en helt utslippsfri ferje basert på batteriteknologi med MF Ampere i 2015.

Etter dette har vi fått mange nybygde elektriske ferger inn i flåten vår. Vi har også bygget om noen av dieselferjene våre til elektrisk drift, eller vi bruker biodiesel. I 2023 satte vi MF Hydra i drift på flytende hydrogen, som den første ferjen i verden som bruker flytende hydrogen som drivstoff.

Samtidig har vi satt i drift hurtigbåter som bruker mindre drivstoff. Nå bygger vi de om til elektrisk drift også.

Bærekraft hos våre leverandører

Norled arbeider med miljøvennlige innkjøp og ønsker å redusere unødvendige innkjøp. Hensikten med miljøvennlige anskaffelser er å redusere belastningen for den ansatte og på miljøet. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre valg og innkjøp av varer og tjenester for å forsikrer oss om at de tilfredsstiller de krav som selskapet og myndigheter setter med hensyn til standardisering, miljø og kvalitet. Vi vurderer også om kravene til produktet understøtter Norleds miljømål. Ved kontraktsinngåelse med leverandører skal tilgjengelighet, frakt, miljøsertifiseringer og omfang av produkter og varer vektlegges. Vi gjør jevnlig en evaluering av våre leverandører hvor disse elementene gjennomgås. Norled følger også statistikk for fraværsskade hos våre leverandører tett og går i dialog om utviklingen er negativ.

Bærekraftsrapportering

Vi har mål om å redusere CO2-utslippene våre med 67% innen 2030 gjennom å øke andelen lav- og nullutslippsfartøy i flåten fra 4 % i 2019 til 65 % innen 2030.
Les mer

Åpenhetsloven

Har du spørsmål om hvordan vi jobber for å forhindre negative konsekvenser av vår virksomhet på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?
Les mer

Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB

Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB

Norled får toppkarakter i bærekraftsmåling av GRESB Norled har klatret helt i toppen på GRESB sin årlige måling av hvordan bedrifter måler og følger opp bærekraft innenfor kategorien «Øvrig Transport».
Les mer