Driftsmeldinger


Driftsmeldinger for ferger og hurtigbåter

Dato Tid Strekning Melding
I dag 20:21 Lavik-Oppedal
Ferge
Begrenset kapasitet
Det blir redusert kapasitet, max 12 passasjerer ved avgang Lavik kl 0950 onsdag 20.09. Dette skyldes transport av farlig gods.
I dag 19:48 Lauvvik-Oanes
Ferge
Normal drift fra kl 2000
Det blir normal drift i sambandet fra avgang Oanes kl 2000.
I dag 09:30 Kvellandstrand-Launes
Ferge
Redusert kapasitet
Det blir redusert kapasitet på sambandet fra torsdag 21.09. kl 0745 og frem til 29.09. Dette skyldes bruk av reservefartøy i forbindelse med årlig verksted opphold for hovedfartøy.
06.09 20:25 Hjelmeland-Nesvik-Ombo
Ferge
Redusert kapasitet i rute 2
Hjelmeland-Nesvik-Ombo: Hjelmeland-Nesvik-Ombo: Hjelmeland-Nesvik-Ombo: . Det blir redusert kapasitet i rute 2 fra kl.20:45 og inntil videre, grunnet fartøysbytte.
13.07 13:53 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya
Ferge
Bortfall av bompengeinnkreving
. Fra 1. August bortfaller dagens ordning med innkreving av bompenger på dette sambandet.
30.06 12:07 Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya
Ferge
Reservefartøy i ruten
. Det er MF "Austevoll" som trafikkerer ruten inntil videre. Telefonnummer til fartøy er 91681122
30.06 12:04 Skjeltene-Lepsøya-Haramsøya
Ferge
Reservefartøy i rute B
. Det er MF "Solskjel" som utfører rute B inntil videre. Telefonnummer ved bestilling 91669369.