Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Har du spørmål om Norled jobber for å forhindre negative konsekvenser av vår virksomhet på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Send en skriftlig henvendelse til: apenhet@norled.no