Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Har du spørmål om Norled jobber for å forhindre negative konsekvenser av vår virksomhet på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold?

Send en skriftlig henvendelse til: apenhet@norled.no

 

Aktsomhetsvurdering

En redegjørelse av arbeidet med aktsomhetsvurderinger under Åpenhetsloven for 2022 leser du her: Åpenhetsloven - redegjørelse for 2022