Miljøsertifisering og miljøsertifikat

Miljøsertifisering og miljøsertifikat

Miljøsertifisering:

 

Norled AS er miljøsertifisert etter standard for miljøstyring ISO 14001:2015.

Miljøstyringssystemet er en integrert del av det samlede styringssystemet til Norled. Dette betyr at rederiets styringssystem også ivaretar kravene etter standard for miljøstyring ISO 14001:2015.

Etter sertifiseringsprosessen fremhever DNV GL kompetansen hos de ansatte, både om bord og i land. De trekker spesielt frem bruk av ny teknologi, ombygging- og utskifting av gamle motorer til mer miljøvennlige løsninger samt utviklingen av skrog og bruk av lette materialer i fartøyer. Dette bidrar samlet tll å reduserer utslipp av miljøskadelige stoffer til luft betydelig.

 

Miljøsertifikat:

Hurtigbåtene "Tidelyn" og "Admiral" som Norled har bygget er levert med "Green Passport" utstedt av Lloyds. Dette innebærer at alle komponenter som inngår i fartøyet er definert ihht ulike miljøkriterier.

Norled AS kommer satser på mye miljøvennlige løsninger for ferje og hurtigbåter. På hurtigbåtsiden bruker vi i dag biodiesel og bygger om fartøy til elektrisk drift. Vi har også SCR eksosrensing på flere av våre hurtigbåter.