Miljøsertifisering og miljøsertifikat

Miljøsertifisering:

 

Norled AS er nå miljøsertifisert etter standard for miljøstyring ISO 14001:2015.

Miljøstyringssystemet er en integrert del av det samlede styringssystemet til Norled. Dette betyr at rederiets styringssystem også ivaretar kravene etter standard for miljøstyring ISO 14001:2015.

Etter sertifiseringsprosessen fremhever DNV GL kompetansen hos de ansatte, både om bord og i land. De trekker spesielt frem bruk av ny teknologi, ombygging- og utskifting av gamle motorer til mer miljøvennlige løsninger samt utviklingen av skrog og bruk av lette materialer i fartøyer. Dette bidrar samlet tll å reduserer utslipp av miljøskadekilder til luft betydelig.

Admiral

 

Miljøsertifikat:

Hurtigbåtene "Tidelyn" og "Admiral" som Norled har bygget er levert med "Green Passport" utstedt av Lloyds. Dette innebærer at alle komponenter som inngår i fartøyet er definert ihht ulike miljøkriterier.

TidelynNorled AS kommer til å fortsette denne satsingen på nye nybyggingsprosjekter.


Publisert: 26-11-2014