Bærekraftsrapportering

Bærekraftsrapportering

Norled er i havn med vårt første bærekraftsprogram og bærekraftrapport for 2021. Det innebærer at visjonen vår oppdateres og at klare mål er satt for fremtiden.
 
Vi har mål om å redusere CO2-utslippene våre med 67% innen 2030 gjennom å øke andelen lav- og nullutslippsfartøy i flåten fra 4 % i 2019 til 65 % innen 2030. Dette skal vi klare ved å samarbeide med strategiske partnere innen fremdriftssystemer, automasjon og energibærere. Vi vil også jobbe for å få flere kvinner til bransjen, hvor målet er 50% andel i landorganisasjon og 30% andel i sjøorganisasjon innen 2030. Innen 2040 har vi en ambisjon om å være et nullutslippsselskap.
 
Målene er basert på innspill fra organisasjonen, samarbeidspartnere og eiere
Bærekraftstrategien beskriver hvordan vi skal jobbe med bærekraft og hvilke mål vi har satt oss. Vi ønsker å ta hensyn til hvordan vår drift påvirker mennesker, samfunn, klima og miljø, samtidig som verdiskaping ivaretas. Vi skal også være åpne i vår bærekraftrapportering.
I 2021 gjennomførte vi en omfattende kartlegging av hvilke prioriteringer ansatte og interessenter ønsker at selskapet skal ha knyttet til bærekraft. Arbeidet bestod av spørreundersøkelser for alle ansatte og flere workshops med deltakelse fra flere deler av rederiet. I tillegg intervjuet vi representanter fra styret og ledelsen. Vi snakket også med en eiere, kunder, samarbeidspartnere, myndigheter og interesseorganisasjoner.
 
Knyttet til FNs bærekraftmål
FNs bærekraftsmål og Regjeringenes Klimaplan er brukt som et rammeverk i utviklingen av strategien.
Våre mål knyttes til 10 av FNs bærekraftsmål. Fire av disse målene peker seg ut som områder hvor Norled virkelig kan ha en positiv påvirkning. Dette er 5, 9, 11 og 13.
 
5: Likestilling mellom kjønnene
9: Industri, innovasjon og infrastruktur
11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
13: Stoppe klimaendringene
 
Bærekraftsrapport 2022
Les rapporten her: Bærekraftsrapport 2022

Bærekraftsrapport for 2021

Les rapporten her: Bærekraftsrapport 2021